Lehdistötiedote

Entistäkin energiatehokkaampaa kaukolämmön tuotantoa ja jakelua Espoossa

15 lokakuu 2013, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2013

Fortumin Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle asennetaan uusi automaattinen kaukolämmönjakelun säätöjärjestelmä. Sen ansiosta kaukolämpöverkon painetta ja lämpötilaa voidaan säätää jatkossa tarkemmin laajan kaukolämpöverkon eri osissa.

Tarkka säätö auttaa pitämään kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen paremmin tasapainossa sähkön- ja lämmönkulutuksen muuttuessa nopeasti. Myös lämmönjakelun tehokkuus paranee, kun kaukolämpöverkon lämpöhäviöt vähenevät. Uuden säätöjärjestelmän toimittaa Metso Automation.
 
Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöverkko on laaja ja mutkikas järjestelmä, joka muodostuu lämmön ja kylmän tuotannosta, jakeluverkosta, pumppuasemista sekä tuhansista kaukolämmön loppukäyttäjistä. Tähän asti optimaalisen käyttötilan ylläpitäminen laajassa kaukolämpöverkossa on ollut haasteellista johtuen nykyiseen ohjausjärjestelmään käsin asetettavien asetusarvojen määrästä. Tämän vuoksi kaukolämpöverkkoa on käytetty todellista tarvetta suuremmalla lämpömäärällä, mikä on laskenut lämmönjakelun energiatehokkuutta.
 
"Säätöjärjestelmään tehtävät parannukset pienentävät polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä tekevät yhdistetystä sähkön ja kaukolämmön tuotannosta entistäkin ympäristöystävällisemmän lämmitysmuodon", kertoo Timo Aaltonen, Fortumin Heat-divisioonan tuotantojohtaja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 
Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi