Kuka maksaa päästöjen vähentämisen?

10 syyskuu 2013, 13:13

"Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ratkaisevaa hyvinvointimme kannalta, mutta kallista kuluttajalle. Meidän pitäisi minimoida päästövähennysten kustannukset rohkealla energia- ja ilmastopolitiikalla", korostaa Fortumin pääanalyytikko Jussi Uskola. Hän käsitteli aihetta esityksessään Baltic Wind Power 2013 -konferenssissa 9. syyskuuta.

"Ruotsi on onnistunut nostamaan uusiutuvan energiantuotannon osuutta melkein yhtä paljon kuin Saksa, mutta lasku kuluttajille on ollut vain murto-osan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi tehokasta, markkinapohjaista ohjausmekanismia täytyy edistää. Tulevaisuudessa siirtyminen vähähiiliseen energiajärjestelmään voi olla vieläkin tehokkaampaa, jos hiilidioksidipäästöjen hinnan annetaan yksin ohjata markkinoita", hän jatkaa.

Pian joudutaan tukemaan myös fossiilista tuotantoa

Tehoton politiikka ei johda vain ajoittaiseen uusiutuvan energiantuotannon tukemiseen, vaan myös olemassa olevan, päästöjä aiheuttavan fossiilisen tuotannon nojautumiseen tukiaisille. Tämä voi johtaa kustannusten paisumiseen ja lannistaa kuluttajien halukkuutta päästöjen vähentämiseen.

"Jotta energiasektori voisi toimia niin tehokkaasti kuin mahdollista, pitäisi energia- ja ilmastopolitiikan linjaukset vuodelle 2030 päättää jo nyt. Meidän pitäisi myös poistaa kansalliset uusiutuvan energian tukimekanismit, sillä päällekkäiset, usein ristiriidassa olevat mekanismit johtavat ainoastaan tuotannon alioptimointiin − ja korkeampiin kustannuksiin meille kaikille", Uskola tiivistää.

Tuulivoimala