Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta

03 syyskuu 2013, 18:40

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.9.2013 klo 18.40 EEST


Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:
osastopäällikkö Eero Heliövaara, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; toimitusjohtaja Harri Sailas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja pääjohtaja Liisa Hyssälä, KELA. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf on nimitystoimikunnan jäsen.

Fortumin 9.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on nyt pysyvä elin yhtiön hallinnossa. Nimitysoikeus on kolmella suurimmalla yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyllä osakkeenomistajalla, jotka kukin saavat nimetä yhden jäsenen toimikuntaan. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä heidän palkitsemiseksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2014 mennessä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja
010 452 0480

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.