Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen

25 syyskuu 2013, 14:00

LEHDISTÖTIEDOTE 25.9.2013

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltoseisokin jälkeen. Ykkösyksikön vajaat 19 vuorokautta kestänyt vuosihuolto päättyi 6.9.2013. Kakkosyksikön vuosihuolto saatiin päätökseen 23.9. noin 16 vuorokautta kestäneen huoltoseisokin jälkeen.

Molemmille laitosyksiköille tehtiin ns. polttoaineenvaihtoseisokki, jolloin ei suoriteta laajoja muutos- ja korjaustöitä. Vuosihuollon yhteydessä laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

”Loviisa 1:llä normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi yksi varavoimadieselin moottori vaihdettiin peruskunnostettuun, uusittiin 6 kilovoltin (kV) pääkatkaisijat kytkinlaitoksella sekä 400 kV:n katkaisijat kytkinkentällä. Työt saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa”, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Pertti Salonen Loviisan voimalaitokselta.

Loviisa 2:lla normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä olivat 400 kV:n katkaisijoiden uusinnat kytkinkentällä. Fingrid Oyj vastasi molempien laitosyksiköiden 400 kV:n katkaisijoiden uusimisesta.

Suunnitellut työt toteutuivat aikataulussaan ja laajuudessaan eikä merkittäviä henkilö- tai laitosturvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia sattunut. Loviisa 1:n ylösajon aikana ilmenneet pienet tekniset viat viivästyttivät laitoksen käynnistystä noin kahdella vuorokaudella. Loviisa 2:n vuosihuollon loppukoestuksissa todettiin toimintahäiriö kahdessa säätösauvassa, minkä vuoksi säätösauvoille tehtiin lisäkoestuksia ja niiden toiminta todettiin normaaliksi.

"Molempien laitosyksiköiden varsinainen vuosihuolto sujui erittäin hyvin. Ylimääräisistä varmistuksista ja selvityksistä huolimatta vuosihuolto onnistui myös aikataulullisesti”, käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto Loviisan voimalaitokselta kertoo. "Laitosyksiköt ovat nyt hyvässä kunnossa ja odotamme, että käyttö on jälleen häiriötöntä viime vuosien tapaan", Eurasto jatkaa.   

Vuosihuoltoon osallistui Loviisan voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi noin 650 kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista yhteensä 50 yrityksestä. Toimittajayritysten vuosihuoltoon osallistuneista työntekijöistä 97 prosenttia oli suomalaisia. Yritykset olivat suorassa sopimussuhteessa Fortumiin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

Loviisan ydinvoimalaitos

Vuonna 2012 Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 7,61 terawattituntia, joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos kuuluu turvallisuudeltaan ja käytettävyydeltään maailman parhaiden ydinvoimalaitosten joukkoon. Voimalaitoksen tuotantoa kuvaava vuosittainen käyttökerroin on kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla, esimerkiksi viime vuonna se oli 87,7 prosenttia.

Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi