Lehdistötiedote

Fortumin asiantuntijapalveluita ydinvoiman kehitysprojektiin Isossa-Britanniassa

05 syyskuu 2013, 10:48

LEHDISTÖTIEDOTE 5.9.2013

Fortum on allekirjoittanut ydinvoiman kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen venäläisen  ROSATOMin ja englantilaisen Rolls-Roycen kanssa. Yhtiöt selvittävät yhdessä ROSATOMin kehittämän painevesireaktorin (VVER) soveltuvuutta Isoon-Britanniaan. Fortum ei ole tehnyt investointipäätöksiä uuden ydinvoiman rakentamiseksi Isossa-Britanniassa.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyökumppanit aloittavat valmistelut tyyppihyväksynnän (Generic Design Assessment) hankkimiseksi VVER-tyypin reaktoreille sekä valmistelut laitospaikkalisensointia varten. Tyyppihyväksyntä liittyy laajempaan viranomaisprosessiin, jota uusilta ydinvoimalaitoksilta edellytetään Isossa-Britanniassa. Tähän liittyen Fortum, ROSATOM ja Rolls-Royce ovat solmineet ensimmäiset kaupalliset yhteistyösopimukset.

Ison-Britannian nykyiset ydinvoimalaitokset ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Samaan aikaan maan tavoitteena on vähentää merkittävästi energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Yhtälön ratkaisemiseksi Ison-Britannian hallitus valmistelee mekanismeja, joiden myötä uusien ydinvoimalaitosten rakentaminen olisi kaupallisesti mahdollista.

"Fortum tarjoaa hankkeeseen erityisosaamistaan ydinvoiman eri osa-alueilta kaupallisin perustein. Näitä ovat esimerkiksi ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvät asiantuntijapalvelut", kertoo Fortumin Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala. "Tämä hanke tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää laaja-alaista ydinvoimaosaamistamme."

Fortumilla on laaja kokemus ydinvoimalaitosten rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä tehonkorotuksista ja modernisoinneista. Yhtiön osaaminen ydinturvallisuudessa ja ydinjätehuollossa on kansainvälisesti tunnustettua. Yhtiöllä  on yli 30 vuoden kokemus VVER-tyypin reaktoreista Loviisan voimalaitokseltaan. Fortum tarjoaa ydinvoiman asiantuntijapalveluita ja tuotteita, joita voidaan käyttää hankkeiden suunnittelu- ja analyysi- ja luvitusvaiheissa sekä tukemaan uuden ydinvoiman rakentamista kokonaisuudessaan.

ROSATOM on yksi suurimmista ydinvoimaan liittyvien palvelujen tarjoajista maailmanlaajuisesti. Sen toiminta kattaa koko ydinvoiman tuotantoketjun polttoaineen valmistuksesta laitosten käytöstä poistoon. Konserni on maailman toiseksi suurin ydinvoimatuottaja.

Rolls-Roycella on huomattavaa ydinvoima-alan osaamista sekä laaja, olemassa oleva toimittajaketju ydinvoimaohjelman eri vaiheisiin. Yhtiöllä on osaamista luvituksista ja uusien ydinvoimalaitosten tyyppihyväksyntöjen tukemisesta Isossa-Britanniassa.
Nyt solmittu yhteistyösopimus on jatkoa Fortumin ja ROSATOMin vuonna 2010 solmimalle ydinvoimayhteistyöhön liittyvälle aiesopimukselle (Memorandum of Understanding).


Fortum Oyj                    
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Power-divisioona, puh. 040 048 7052

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi