Lehdistötiedote

Fortum ja Metsähallitus myyvät kaksi tuulivoimahanketta Lapissa

05 syyskuu 2013, 15:05

LEHDISTÖTIEDOTE 5.9.2013


Fortum ja Metsähallitus ovat sopineet myyvänsä Lapissa sijaitsevat Kuolavaara-Keulakkopään ja Joukhaisselän tuulivoimahankkeensa englantilaisen  Impax Asset Management –sijoitusyhtiön hallinnoimalle Impax New Energy II Fund -rahastolle. Fortum omistaa hankkeista 51 % ja Metsähallitus 49 %.

Kuolavaara-Keulakkopään hanke sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien alueella. Alueelle suunnitellaan yhteensä 17 tuulivoimalan puistoa, jonka teho on noin 50 megawattia (MW). Sodankylän kunnassa sijaitsevan Joukhaisselän 8-10 voimalan tuulipuistohankkeen suunniteltu teho on noin 25 MW. Fortum ja Metsähallitus ovat kehittäneet hankkeita yhdessä.

Fortum ja Metsähallitus vastaavat tuulipuistoilta vielä puuttuvien lupien hankinnasta. Kauppa toteutetaan vaiheittain ja se arvioidaan saatettavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupalla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus ja se kirjataan Power-divisioonan tulokseen useamman kvartaalin aikana. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa.
”Tuulivoimahankkeiden myynti on osa Fortumin lokakuussa 2012 aloittamaa tehostamisohjelmaa. Keskitymme strategiamme mukaisesti uusiutuvassa energiassa vesivoimaan, biopolttoaineisiin, aurinkovoimaan ja aaltovoiman kehittämiseen”, sanoo uusiutuvasta energiasta vastaava johtaja Risto Andsten.

”Investointimahdollisuuksien luonti tuulivoimalle on keskeistä Metsähallituksen strategialle. Näiden hankkeiden kauppa on todiste strategiamme onnistumisesta. Kauppa on meille myös taloudellisesti merkittävä”, toteaa johtaja Aimo Oikarinen Metsähallituksesta. 

Impax New Energy II Fund –rahastolla on 330 miljoonan euron pääoma, jota käytetään uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahastolla on tuulivoimahankkeita 200 megawatin edestä Ranskassa, Saksassa ja Puolassa sekä aurinkovoimahankkeita Italiassa. Muun muassa Euroopan investointipankki ja Valtion eläkerahasto ovat sijoittaneet rahastoon.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988
Aimo Oikarinen, johtaja, Metsähallitus Laatumaa, puh. 040 532 5550

 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Metsähallitus
Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Lisätietoja: www.metsa.fi