Lehdistötiedote

Vuokseen kunnostetaan taimenelle ja harjukselle kutupaikkoja

27 elokuu 2013, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 27.8.2013

Vuoksella aloitetaan virtavesikalojen elinympäristöjen kunnostaminen. Kunnostukset kuuluvat Fortumin, Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja EKOenergian yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueita Vuoksessa.

Kutupaikkoja kunnostetaan Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten väliselle vesialueelle. Kunnostuksia tehdään soraistamalla ja kiveämällä rantamatalikkoa sekä muokkaamalla pohjan muotoja sellaisiksi, että ne parantavat kalojen elinolosuhteita lisääntymisen ja poikasten selviytymisen kannalta.

Fortum rahoittaa kunnostukset Ympäristörahastostaan, johon varat kertyvät EKOenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä. Ympäristörahaston avulla toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Kutupaikkojen kunnostushanke on suunniteltu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Imatran kaupunki.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Heli Kurki, viestintäpäällikkö, puh. 050 4524 755, heli [piste] kurki [ät] fortum [piste] com (heli[dot]kurki[at]fortum[dot]com)


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi