Lehdistötiedote

Fortum: Päästökauppa nopeasti remonttiin

03 heinäkuu 2013, 14:04

LEHDISTÖTIEDOTE 3.7.2013

Fortum kiittelee Euroopan parlamentin tämänpäiväistä äänestystulosta, jolla hyväksyttiin EU:n päästökaupan ns. backloadingia koskeva direktiivimuutos äänin 346−308. Backloading tarkoittaa 900 miljoonan huutokaupattavan päästöoikeuden tilapäistä poistamista markkinoilta vuosina 2013−2015. Backloading on ensimmäinen, vaikkakin vain symbolinen toimenpide, jolla vahvistetaan Euroopan hiilidioksidimarkkinoita. Päätös tukee CO2-päästöttömän energiantuotannon lisäämistä Euroopassa.

”Parlamentin myönteinen kanta lisää luottamusta päästömarkkinoilla. Parlamentin ja neuvoston tulisi nyt nopeasti saada asia lopullisesti hyväksyttyä, jotta backloading voidaan toteuttaa. Fortumin mielestä päästökauppa tarvitsee kuitenkin laajempaa remonttia: päästömarkkinoita tulee vahvistaa asettamalla päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja uudistamalla päästökauppajärjestelmää esimerkiksi päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismilla", toteaa Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo.

Mikäli päästökauppaa ei saada elvytettyä, sen tilalle uhkaa syntyä kansallisia ratkaisuja, jotka tulevat huomattavasti kalliimmiksi ja hidastavat energian sisämarkkinoiden kehitystä entisestään. Mikäli päästökauppajärjestelmä vesittyy, on ilmeistä, että EU myöntyy jokaisen maan omiin kansallisiin hiiliveroihin ja muihin ilmastopoliittisiin välineisiin. Tämä kehitys ei olisi yhteiskunnan eikä kuluttajien edun mukaista.

Fortum on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja tukee päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa. Päästökauppa edistää vähäpäästöisen energiantuotannon sekä teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen pienemmin kustannuksin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646
Kari Kankaanpää, kestävän kehityksen päällikkö, ilmasto- ja ympäristöasiat,
puh. 050 453 2330

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi