Kestävä liiketoimintaympäristö luo vakautta

19 kesäkuu 2013, 13:32

Euroopan sähköteollisuuden edunvalvontajärjestön Eurelectricin uusi puheenjohtaja, E.ON:in toimitusjohtaja Johannes Teyssen on kannustanut Euroopan poliittisia päättäjiä luomaan energia-alalle kestävän liiketoimintaympäristön, joka mahdollistaisi kasvun.

Teyssen totesi järjestön vuotuisessa yleiskokouksessa kesäkuun alussa Italian Bolognassa, että energia-ala on Euroopan talouden selkäranka, joka tarjoaa perustan talouskasvulle.

Ennakoitavaa energiapolitiikkaa ja markkinaehtoisia ratkaisuja

Euroopan energia- ja ilmastopolitiikan kustannukset ovat talouskriisin ja Yhdysvaltojen liuskekaasumenestyksen myötä nousemassa näkyvästi keskusteluun. Teollisuuden ja kuluttajien maksama energialasku jatkaa kasvamistaan samalla, kun Yhdysvallat on pystynyt halvan liuskekaasun avulla vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja tarjoamaan kuluttajille halpaa energiaa. Erityisesti Euroopan ylimitoitetut uusiutuvan energian tuet yhdistettynä kansallisten verojen tilkkutäkkiin ovat tehneet vähähiilisyyttä tavoittelevasta politiikasta tarpeettoman kalliin sekä teollisuudelle että kuluttajille.

Eurelectricin näkemyksen mukaan Euroopan energiajärjestelmän tulisi perustua markkinainstrumenttien käyttöön ja kilpailuun johdonmukaisen sekä vakaan sääntelyjärjestelmän puitteissa. Markkinaehtoiselle järjestelmälle ominaisia piirteitä olisivat tehokkaat ja yhdentyneet markkinat, tasapuolinen kilpailu eri teknologioiden välillä, toimiva päästökauppa, hajautetun energiantuotannon yleistyminen, energiatehokkuus ja kysynnän hallinta sekä innovaatioita suosivat puitteet. Nämä tulisi toteuttaa ilman tarpeetonta poliittista väliintuloa ja viemällä samalla eteenpäin EU:n sisäisiä ja yhtenäisiä energiamarkkinoita.

Eurelectric on energia-alan edunvalvontaorganisaatio, jolla on yli 30 varsinaista jäsentä 32 Euroopan maassa.