Lehdistötiedote

Fortumilta Suomen ensimmäinen aurinkosähköä hyödyntävä sähköasema Espooseen

05 kesäkuu 2013, 09:00

LEHDISTÖTIEDOTE 5.6.2013

Fortum rakentaa huippumodernin sähköaseman turvatakseen uudistuvan Keilaniemen ja Länsimetron sähkön tarpeen Espoossa. Aseman rakentaminen alkaa kesäkuussa 2013, ja sen on määrä valmistua joulukuussa 2014.

Moderni rakennus on Suomen ensimmäinen aurinkoenergiaa hyödyntävä sähköasema. Aurinkoenergian hyödyntämistä pilotoidaan sen kattoon asennettavilla aurinkopaneeleilla. Uusi sähköasema rakennetaan osoitteeseen Keilasatama 1.

"Keilaniemen alue kasvaa voimakkaasti seuraavan viiden vuoden aikana, mikä tarkoittaa myös sähkönkulutuksen kasvua. Länsimetron tarvitseman virran lisäksi uusi sähköasema tuo sähköä tuhansille ihmisille Kaakkois- ja Etelä-Espoon alueilla", kertoo projektipäällikkö Jari Rinkinen Fortumista.

Uuden sähköaseman lisäksi Fortum vahvistaa Espoossa sähkönjakelua vuoden 2013 aikana muun muassa Espoon kaupungin johtamien rakennustöiden yhteydessä. Yhteensä Fortum investoi vuoden 2013 aikana 11,5 miljoonaa euroa espoolaisten sähkönjakelun parantamiseksi.

Tilapäisjärjestelyitä liikenteenohjauksessa

Uuden sähköaseman rakentaminen ja lähialueelle asennettavat, sähkönjakelun luotettavuutta parantavat maakaapelit, aiheuttavat Kaakkois-Espoossa tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Kaapelit asennetaan reitille Keilaniementie - Keilaranta - Otaniementie - Vaisalantie. Lopullinen reittilinjaus saadaan selville 2013 syksyn aikana aluetta koskevan suunnittelukilpailun päätyttyä.

"Olemme suunnitelleet kaapelireitin tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin ja kiinteistöomistajien kanssa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kaapeli asennetaan katualueelle, ja sähkötyöt on pyritty suunnittelemaan siten, että niistä olisi alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisimman vähän haittaa", Jari Rinkinen selvittää.

Vilkkaimmin liikennöityjen osuuksien rakentaminen on ajoitettu kesälomakuukausille. Suunnitelman mukaan sähköverkkoa rakennetaan kerrallaan noin 500 metrin osuudella, minkä jälkeen kyseisen osuuden liikennejärjestelyt palautetaan normaaliksi.

Fortum Oyj
konserniviestintä

Lisätietoja:
Keilaniemen sähköasemasta: Jari Rinkinen, projektipäällikkö, Fortum puh. 040 579 8943
Espoon muista sähköverkon parannusprojekteista: Risto Välimäki, verkostopäällikkö, Fortum, puh. 040 709 5207

Taustatietoa toimituksille: Fortumin merkittävimmät verkonparannustyöt Espoossa vuonna 2013

Fortum rakentaa modernin aurinkoenergiaa hyödyntävän sähköaseman osoitteeseen Keilasatama 1. Sähköasema tuo Länsimetron lisäksi sähköä tuhansille ihmisille Keilaniemen, Otaniemen, Tapiolan, Hanasaaren, Karhusaaren ja Westendin alueilla.

Suviniittyyn Sunantie-Siltakadun välille rakennetaan uutta jakeluverkkoa uudisrakennuskohteita  varten. Alueella sijaitsee kauppakeskus Entresse. Projekti etenee Espoon kaupungin kadunrakennustöiden mukaan.

Ruukinsillan (Kivenlahdentien ja Ruukintien ylittävä silta) sähköverkko kaapeloidaan Espoon kaupungin kadun- ja sillanrakennustöiden yhteydessä.

Fortum kaapeloi ilmajohtoja Kiuastien ja Pajutien alueella Espoon kaupungin katutöiden yhteydessä. Projektin on tarkoitus valmistua kesän 2013 aikana.

Fortum rakentaa uutta maakaapeliverkkoa Nupurinkartanon uudella kaava-alueella. Työt tehdään Espoon kaupungin katutöiden yhteydessä. Lisäksi nykyisiä ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla.

Herttuantiellä asennetaan maakaapelia, ja olemassa oleva, vanhempi ilmajohtoverkko puretaan noin 1,2 kilometrin matkalta. Työt tehdään Espoon kaupungin katutöiden yhteydessä.
 
Vanhalla Kirkkotiellä asennetaan maakaapelia katusaneerauksen yhteydessä, olemassa oleva, vanhempi ilmajohtoverkko puretaan noin 1,6 kilometrin matkalta. Lisäksi kaksi  pylväsmuuntamoa korvataan puistomuuntamoilla.

Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 600 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain. 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi