Lehdistötiedote

Fortum: Päästökauppajärjestelmä vaatii päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismia

25 kesäkuu 2013, 18:30

LEHDISTÖTIEDOTE 25.6.2013

Eurooppalaisten hiilidioksidin päästömarkkinoiden ja päästökauppajärjestelmän (ETS) toiminnan parantamiseksi tarvitaan sekä välittömiä toimia että pitkän aikavälin muutoksia. EU-parlamentin tulisi hyväksyä heinäkuun alussa backloading-ehdotus, jolla 900 miljoonan päästöoikeuden markkinoille tuloa viivästytettäisiin. Sen jälkeen päästökauppaa tulisi uudistaa rakenteellisesti luomalla päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismi.

Nykyisessä EU:n päästökauppajärjestelmässä oikeuksien tarjonta on joustamaton, eikä se reagoi kysyntään eikä muihin olosuhteiden vaihteluihin. Päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismi (ASAM, allowance supply adjustment mechanism) säätäisi automaattisesti ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella päästöoikeuksien tarjontaa talouden merkittävissä vaihteluissa. Konsulttiyhtiö Pöyryn Fortumin toimeksiannosta laatiman tuoreen selvityksen mukaan ASAM-mekanismin etuna olisi etenkin se, ettei siihen tarvita jatkuvaa poliittista puuttumista. Lisäksi eurooppalaisia päästömarkkinoita tulee vahvistaa asettamalla tiukka päästötavoite vuodelle 2030 niin pian kuin mahdollista.

"Päästökauppajärjestelmän tulee tukea vähäpäästöisen yhteiskunnan vaatimia valtavia investointeja. Pidämme ympäristökomitean viimeviikkoista myönteistä backloading-äänestystulosta tervetulleena ja vetoamme parlamentin jäseniin, jotta he äänestäisivät lainsäädännön hyväksymisen puolesta tulevassa yleisistunnossaan", sanoi Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo eurooppalaisten yritysjohtajien keskustelutilaisuudessa EU-parlamentissa 25.6.2013.

Fortum on sitoutunut vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja tukee päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa. Päästökauppa edistää vähäpäästöisen energiantuotannon sekä teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen pienemmin kustannuksin. Komissio on ehdottanut 900 miljoonan huutokaupattavan päästöoikeuden siirtämistä vuosilta 2013 - 2015 vuosille 2019 - 2020.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646
Johan Linnarsson, markkina-analyytikko, Fortum, puh. +46 70 99 55884


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.