Asiakkaat suhtautuvat myönteisimmin aurinko-, tuuli- ja vesisähköön

19 kesäkuu 2013, 13:35

Suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Suosituimpia ovat aurinkoenergialla, tuulivoimalla, vesi- ja aaltovoimalla sekä biopolttoaineilla tuotettu sähkö.

Tulos käy ilmi Fortumin TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 1000 suomalaista. Yli 85 prosenttia kyselyyn vastanneista valitsisi ensisijaisesti aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Toiseksi suosituin oli tuulivoimalla tuotettu sähkö ja kolmanneksi suosituinta vesivoimalla tuotettu sähkö. Myös aaltovoimalla ja biopolttoaineilla tuotettu sähkö sai kannatusta. Vähiten sai kannatusta kivihiilellä tuotettu sähkö. Kuluttajien kanta eri sähkön tuotantomuotoihin on pysynyt lähes ennallaan vuonna 2011 tehtyyn tutkimukseen verrattuna.

Aurinkopaaneli

 

 

 

 

 

Sähkön eri tuotantomuotoihin suhtautumista selvitettiin osana laajempaa Energia-asenteet 2013 -tutkimusta, jolla TNS Gallup tutki suomalaisten energiakäsityksiä Fortumin toimeksiannosta.

"Tutkimus vahvistaa havaintojamme siitä, että kuluttajat suhtautuvat myönteisemmin uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Meillä kaikki kuluttaja-asiakkaat ovat jo usean vuoden ajan saaneet automaattisesti vesisähköä. Vaihtoehtoisesti asiakas voi ostaa tuulisähköä. Olemme huomanneet, että kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvaessa lisääntyy myös heidän kiinnostuksensa tuottaa osa käyttämästään sähköstä itse esimerkiksi aurinkopaneeleilla", myyntijohtaja Jukka Toivonen Fortum Marketsista kertoo.

Tuulivoima