Lehdistötiedote

Fortum osallistuu uuteen bioenergian tutkimusohjelmaan Suomessa ja Intiassa

29 toukokuu 2013, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 29.5.2013

Fortum on mukana kahden strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK), CLEEN Oy:n ja FIBIC Oy:n perustamassa Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut -tutkimusohjelmassa (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST) Suomessa ja Intiassa. Ohjelma on ensimmäinen kahden SHOKin yhteishanke, ja sen tavoitteena on tehdä täysin uudenlaista yhteistyötä metsä- ja energiaosaamisen välillä. 

"Bioenergian kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin lisääntyy ja kansainvälinen kauppa laajenee. Sen myötä bioenergiaketjun vastuulliseen hallintaan tarvitaan uusia keinoja ja liiketoimintamalleja. Näihin tarpeisiin uusi tutkimusohjelma pyrkii vastaamaan", sanoo yhteistyöstä Fortumissa vastaava T&K-päällikkö Marja Englund.

Fortumin tutkimus- ja kehitystyön pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä mahdolliseksi kestävän kehityksen mukainen, hiilidioksidipäästötön tulevaisuus. Bioenergia on tärkeä energialähde, ja sen hankinnan ja käytön tulee olla ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. 

Rajoja ylittävää yhteistyötä

"On ollut innostavaa seurata, miten jo ohjelman valmistelussa eri toimialat ovat löytäneet toisensa ja kehittäneet tutkimusideoita. Fortumin rooli ohjelman valmistelussa on ollut merkittävä, ja yhtiön osaaminen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP) on tärkeä osa uutta ohjelmaa", tutkimusjohtaja Markku Leskelä FIBIC Oy:sta sanoo. 

CHP-tuotannolle on luonteenomaista primäärienergian korkea hyötysuhde sekä mahdollisuus käyttää joustavasti erilaisia biomassoja polttoaineena. Luonnonvarojen niukkuus sekä päästökysymykset lisäävät CHP-tuotannon arvoa tulevaisuudessa, mikä voi olla merkittävä mahdollisuus suomalaisen osaamisen viennille.

Kansainvälisellä yhteistyöllä parannetaan elinoloja Intiassa

Ohjelmassa tehdään merkittävää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä muun muassa Intian kanssa. Intia on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista, jossa energiansaanti on keskeinen tekijä parempien elinolojen luomisessa sekä yhteiskunnan ja teollisuuden kehittämisessä. Kehittyvillä talouksilla on omat erityispiirteensä, ja erot ovat usein merkittävät suhteessa vanhoihin teollisuusmaihin. Suomalaisen osaamisen menestyksekäs vienti edellyttää hyvää ymmärrystä kohdealueista ja niiden kehittymismahdollisuuksista. Intiassa sähköntuotanto ei pysty vastaamaan kasvavaan kysyntään ja polttoaineiden saatavuus sekä ympäristökysymykset ovat merkittävä haaste jo tänään.

"Energiatehokkaalla CHP-tuotannolla on paljon mahdollisuuksia Intiassa, ja sen potentiaalin ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen suomalainen osaaminen voi tarjota ratkaisuja. Fortum on toiminut Intiassa vuoden 2012 alkupuolelta lähtien. Tavoitteemme on ollut arvioida mahdollisuuksia osallistua Intian energiasektorin kehitykseen erityisesti investoimalla CHP-tuotantoon, joka tarjoaisi höyryä ja sähköä energiaintensiiviselle teollisuudelle. Käynnistyvä hanke on erittäin mielenkiintoinen ja tukee periaatettamme hyödyntää paikallisia bioperäisiä polttoaineita aina kun mahdollista", sanoo Maria Paatero-Kaarnakari, Fortumin Aasian toiminnoista vastaava johtaja.

Uuteen tutkimusohjelmaan osallistuu useita metsä-, energia-, teknologia- ja konsultointiyrityksiä sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tutkimusohjelma on kestoltaan nelivuotinen ja vuotuiselta liikevaihdoltaan noin neljä miljoonaa euroa. Tekes rahoittaa ohjelmaa sen ensimmäisellä kaksivuotisjaksolla 4,2 miljoonalla eurolla. TERI, The Energy and Resources Institute on ohjelman ensimmäisen vaiheen pääasiallinen partneri Intiasta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Marja Englund, T&K-päällikkö, Fortum Oyj, puh. 050 453 3811

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa
työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi