Lehdistötiedote

Fortum avaa Baltian ensimmäisen jätepolttoaineella toimivan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen

15 toukokuu 2013, 13:00

LEHDISTÖTIEDOTE 15.5.2013

Liettuan ja Suomen presidentit Dalia Grybauskaitė ja Sauli Niinistö vihkivät tänään käyttöön Fortumin uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Klaipedan kaupungissa Liettuassa. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä biomassaa tuottaen kaukolämpöä kotitalouksille ja yrityksille Klaipedassa sekä sähköä Liettuan sähköverkkoon. Laitos on ensimmäinen laatuaan Baltiassa.

"Lajitellun jätteen käyttäminen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon on kestävä ratkaisu kaupunkialueilla. Se tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon energia- ja jätehuollon tarpeisiin ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi verrattuna siihen, että jäte päätyisi kaatopaikalle", sanoi Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo tänään laitoksen avajaisissa. 

"Klaipedan voimalaitos on ensimmäinen neljästä laitoksesta,  jotka otamme käyttöön tänä vuonna Baltiassa ja Pohjoismaissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on strategiamme ytimessä, ja aina kun mahdollista, hyödynnämme uusiutuvia ja paikallisia polttoaineita", Rauramo jatkoi.

Fortumin uusi voimalaitos korvaa vanhaa maakaasukäyttöistä kapasiteettia Klaipedassa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 100 000 tonnia vuodessa. Siirtyminen jäteperäiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon lisää energiatehokkuutta huomattavasti verrattuna lämmön erillistuotantoon ja  parantaa kaukolämmön kilpailukykyä sekä pienentää jätehuollon kustannuksia.

Tänään vihittävä laitos, jonka energiatehokkuus on lähes 90 %, polttaa 230 000 tonnia jätettä ja biomassaa vuodessa. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 20 MW sähköä ja 50 MW lämpöä. Lisäksi laitoksen savukaasulauhduttimen avulla tuotantoa voidaan kasvattaa  ruuhkahuippuina 15 MW:lla.

Laitos tulee tuottamaan noin 140 GWh sähköä ja 400 GWh lämpöä vuodessa, mikä kattaa noin 40 % koko Klaipedan kaupungin kaukolämmön tarpeesta. Laitoksen tuottama lämpö myydään AB Klaipėdos energijalle, joka omistaa  5 % voimalaitoksesta.
 
Laitoksen rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2011 ja vei kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa työtuntia eli 750 henkilötyövuotta. Työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja koko hankkeen aikana sattui vain kaksi työntekijän poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Fortumin investoinnin arvo oli 435 miljoonaa litiä eli noin 130 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortum Heat Division, Vice President of Baltic Region,
tel. +358 50 453 2009
Vitalijus Zuta, Director General of Fortum Heat Lietuva, tel. +37069821948


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi