Sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehdot selvitetään

17 huhtikuu 2013, 13:42

Fortum ilmoitti tammikuun lopussa käynnistävänsä sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin.

Tarkasteltavien vaihtoehtojen joukossa on myös liiketoiminnan myynti. Arvioimme saavamme selvityksen päätökseen kuluvan vuoden aikana, mutta ratkaisujen ajoitus riippuu luonnollisesti myös markkinoiden kiinnostuksesta.

Päätös käynnistää selvitystyö perustuu Fortumin strategiaan, jonka mukaisesti yhtiö haluaa kasvaa päästöttömän sähkön tuottajana, energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä sähkön ja siihen liittyvien palvelukonseptien myyjänä. Näin keskitymme siihen, mitä parhaiten osaamme, ja olemme siten mukana rakentamassa sekä talouskasvua että vaikuttamassa koko energiasektorin kehittymiseen.

Sähkönsiirto on säädeltyä liiketoimintaa, joka on tarjonnut Fortumille vakaata tuottoa. On kuitenkin selvää, että sähkönsiirrossa on käyttämättömiä mahdollisuuksia ja erikoistuminen antaisi paremmat mahdollisuudet kehittää tätä toimintaa. Yhteensä 1,6 miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa hyötyisivät siitä, että sähkönsiirtoa kehitettäisiin ydinliiketoimintana.

Sähkönsiirron eriyttäminen lainsäätäjän tavoitteena

Verkkoliiketoiminnan eriyttäminen sähköntuotannosta ja -myynnistä on yksi keskeisiä energiapoliittisia lähtökohtia EU:ssa ja Suomessa. Eriyttämisellä halutaan turvata tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille toimijoille markkinoilla. Fortumissa sähkönsiirto on eriytetty sähköntuotannosta ja -myynnistä omiin, taloudellisesti ja toiminnallisesti riippumattomiin yhtiöihinsä. Fortum myi osuutensa Suomen kantaverkkoyhtiöstä Fingridistä vuonna 2011, ja sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti Virossa saatettiin päätökseen vuoden 2012 alussa.

Kansainvälinen yhtiö on aina ulkomaalainen jossain

Fortumin ilmoituksen jälkeen julkisuudessa käytettiin puheenvuoroja mahdollisista ulkomaalaistaustaisista ostajaehdokkaista ja omistajuuden vaikutuksesta siirtohintoihin, investointeihin ja huoltovarmuuteen. Suomessa on toiminut useita ulkomaalaistaustaisia sähkönsiirtoyhtiöitä, ja onhan Fortumkin ulkomainen toimija Ruotsissa ja Norjassa.

Omistajuus ei kuitenkaan vaikuta hinnoitteluun, tästä pitää huolen Energiamarkkinavirasto, joka valvoo tiukasti siirtohinnoittelua. Myös verkko ja siihen liittyvät laitteet säilyvät kaikissa olosuhteissa Suomessa, ja niiden jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä valvoo viranomainen. Säännöt ovat samat yhtiön omistustaustasta riippumatta. Voikin ajatella, että verkkoliiketoiminnan myynti olisi poikkeuksellisen turvattu ja pitkäjänteinen tapa saada ulkomaisia investointeja Suomeen.

Kehitystyö jatkuu suunnitellusti

Käynnissä olevalla selvityksellä ei ole vaikutusta Fortumin sähkönsiirron asiakkaisiin, eikä tarkastelu koske yhtiön sähkönmyyntiä. Sähkön jakelua ja sen kehittämistä jatketaan suunnitelmien mukaan, eikä selvitys vaikuta Fortumin henkilöstöön, urakoitsijoihin tai yhteistyökumppaneihin. Sähkön toimittaminen asiakkaille ja asiakaspalvelu jatkuvat myös entiseen tapaan. Tuotteet ja palvelut säilyvät, ja investointeja niin säävarmaan verkkoon kuin muihinkin kohteisiin jatketaan suunnitellusti.

Fortum-kartta

 

 

 

 

 

Verkkoliiketoiminnan taustaa

Fortum tuli mukaan sähköverkkoliiketoimintaan yrityskauppojen kautta vuonna 1991. Yhtiö omistaa, käyttää ja kehittää alueellisia ja paikallisia sähköverkkoja ja toimittaa sähköä yhteensä 1,6 miljoonalle asiakkaalle, joista noin 900 000 on Ruotsissa, 600 000 Suomessa ja 100 000 Norjassa. Sähkönsiirtoliiketoiminnan osuus koko Fortumin liikevaihdosta on noin 20 %, ja se työllistää yhteensä noin 900 henkilöä.