Lehdistötiedote

Euroopan parlamentin päätös hylätä päästöoikeuksien huutokaupan lykkääminen pettymys ilmaston kannalta

16 huhtikuu 2013, 16:22

FORTUM OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE 16.4.2013

Euroopan parlamentin tämänpäiväinen päätös olla lykkäämättä päästöoikeuksien huutokauppaa on takaisku yhteiselle eurooppalaiselle ilmastopolitiikalle. Komissio ei vedä esitystään pois ja asia palautuu nyt takaisin valmisteluun ympäristöasioista vastaavaan ENVI-valiokuntaan.

Vaikka lopullista päätöstä päästöoikeuksien lykkäämisasiassa ei olekaan vielä tehty, uhkaa äänestystulos kustannustehokkaimman ilmastopolitiikan välineen, päästökauppajärjestelmän olemassaoloa. Lähes kaikki markkinaperusteiset investoinnit Euroopassa ovat tällä hetkellä jäissä, mikä johtuu energia- ja ilmastopolitiikan epävarmuudesta. Tämänpäiväinen päätös kasvattaa tätä epävarmuutta huomattavasti, ja selkeitä päätöksiä on todennäköisesti odotettavissa vasta vuosien kuluttua.

EU-tasoisen päästökauppajärjestelmän tilalle uhkaa syntyä kansallisia ratkaisuja, jotka tulevat yhteistä päästökauppajärjestelmää huomattavasti kalliimmiksi ja hidastavat energian sisämarkkinoiden kehitystä entisestään. Mikäli päästökauppajärjestelmä vesittyy, uskomme, että EU sallii jokaisen maan ottaa käyttöön kansallisia hiiliverojaan ja muita ilmastopoliittisia välineitä. Tämä kehitys ei olisi yhteiskunnan tai kuluttajan edun mukaista.

Fortum on sitoutunut vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja tukee päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa. Päästökauppa edistää tehokkaasti vähäpäästöisen energiantuotannon sekä teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen samaan aikaan kustannustehokkaasti.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 82 62646

 

Fortum
 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.
 
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Lisätietoja: www.fortum.com/fi