EU-parlamentti äänestää päästökaupasta tiistaina 16.4.

12 huhtikuu 2013, 13:49

Päästökauppadirektiivin muuttaminen ja päästöoikeuksien myöhentäminen ovat elintärkeitä Euroopan energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta.

EU:n vuonna 2005 käynnistynyt päästökauppa on murroksessa. Järjestelmä on periaatteessa toiminut suunnitellusti, mutta viime aikojen päästöoikeuksien ylitarjonta on johtanut niiden hinnan voimakkaaseen laskuun ja rapauttanut koko järjestelmän uskottavuutta. Tämä on seurausta talouden heikosta kehityksestä, mutta myös päällekkäisistä ohjauskeinoista, erityisesti uusiutuvan energian tuista.

EU:n komissio on esittänyt lyhyen aikavälin korjaustoimeksi päästöoikeuksien huutokauppojen myöhentämistä eli ns. backloadingia. Komissio on hakemassa valtuutusta tälle toimenpiteelle päästökauppadirektiivin muutoksella. Ympäristöasioista vastaava ENVI-valiokunta äänesti muutoksen puolesta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITREn ollessa aikaisemmin sitä vastaan. EU-parlamentin täysistunto äänestää asiasta 16.4.2013.

Mikäli muutoksia päästökauppaan ei tehdä, on vaarana, että jäsenmaat ottavat käyttöön kansallisia hiilidioksidiveroja sekä ympäristöllisistä että taloudellista syistä. Yhteisen hiilidioksidin hinnan sijaan eurooppalaiset saisivat niitä useita ja sen seurauksena kilpailutilanne EU:n sisällä vääristyisi. Markkinoiden ennakoitavuus katoaisi ja lopputulos olisi yhteiskunnalle merkittävästi kalliimpi.

Näistä vaihtoehdoista EU-tasoinen teknologianeutraali päästökauppajärjestelmä on Fortumin näkemyksen mukaan niin koko elinkeinoelämän kuin Suomenkin etu.