CHP:llä tuotettu kaukolämpö on taajamissa maalämpöä vähäpäästöisempää

26 helmikuu 2013, 12:54

Suomen ilmastopaneelin selvityksen mukaan kaukolämpö on kaupunkikodeissa ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto kuin nopeasti yleistyvä maalämpö.

​Ilmastopaneelin tammikuun lopussa julkaiseman raportin mukaan kaukolämmitys on vähäpäästöisin tapa lämmittää kaupunkikoteja.

Aalto-yliopistossa energiatekniikan laitoksella tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin kaupunkien CHP:llä (CHP, combined heat and power, sähkön ja lämmön yhteistuotanto) tuotettua kaukolämpöä osana laajempaa energiajärjestelmää. Tutkimuksen mukaan kaukolämmön päästöt ovat 4‒5 kertaa pienemmät maalämpöpumppuihin verrattuna. Tutkimuksen mukaan maalämpöpumpuilla tuotetun lämmön päästökerroin on tuntipohjaiseen markkinatarkasteluun perustuen huomattavasti kaukolämpöä korkeampi.

Kaukolämpö on vähäpäästöisin lämmitysmuoto myös tulevaisuudessa etenkin, jos biopolttoaineiden osuutta tuotannossa lisätään ja CHP-potentiaali hyödynnetään täysimääräisesti.

Suomen ilmastopaneeli on hallituksen nimittämä asiantuntijaryhmä, joka neuvoo hallitusta ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa, tavoitteena ovat tuntuvat päästövähennykset lähivuosikymmeninä. Ilmastopaneelin 12 jäsentä ovat ilmasto- ja energiatieteiden saralla huippututkijoita. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Eri ministeriöt ja työryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin.

Lue Suomen ilmastopaneelin raportti 3/2013.

Kaukolämpö kotona