Fortumin Nyaganin voimalaitoshanke edennyt testaukseen Venäjällä

18 tammikuu 2013, 12:57

Fortumin rakenteilla olevan Nyaganin voimalaitoksen ykkösyksikön kaasuturbiinin testaukset on aloitettu Venäjällä. Njaganin kaupunkiin Pohjois-Uralille valmistuu täysin uusi kolmesta yksiköstä koostuva kaasukombilaitos. Maakaasua polttoaineenaan käyttävän voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on valmistuessaan yhteensä 1 254 megawattia (MW). Sen ensimmäisen yksikön odotetaan valmistuvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Voimalaitoksen ensimmäisen 418 MW:n yksikön tuotantokoneisto käynnistettiin tunnin ajaksi nimellistaajuudella ilman kuormitusta. Kaasuturbiinille tehty koe on ensimmäinen osa lopullisia tarkastuksia, jotka voimalaitokselle ja sen laitteistolle tehdään ennen voimalaitosyksikön käyttöönottoa.

Lähipäivien aikana suoritetaan voimalaitosyksikön generaattorin testauksia, joiden aikana se toimittaa ensimmäiset kokeelliset megawatit verkkoon. Samalla tehdään kattilan höyryputkien puhdistuspuhallukset. Kokonaisvaltaiset testaukset ja sertifiointi voitaneen aloittaa helmikuussa. Samanaikaisesti ovat käynnissä Nyaganin voimalaitoksen kakkosyksikön päälaitteistojen asennustyöt  ja kolmosyksikön turbiini- ja kattilahallien lämpöpiirien asennustyöt.

Fortum keskittyy sähkön ja lämmön tuotantoon sekä myyntiin Venäjällä. Yhtiön kasvun tärkeimpänä tekijänä Venäjällä on laaja investointiohjelma, joka saatetaan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Investointiohjelman valmistumisen jälkeen Fortumin venäläisen tytäryhtiön OAO Fortumin sähköntuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu ja nousee yli 5 100 MW:iin pääasiassa nykyaikaista kaasuturbiiniteknologiaa hyödyntävien voimalaitosyksiköiden ansiosta.