Lehdistötiedote

Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2010 koskevasta lisäveropäätöksestä

14 tammikuu 2013, 09:45

LEHDISTÖTIEDOTE 14.1.2013

Fortum on saanut Ruotsin veroviranomaisilta 444 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 52 milj. euroa) jälkiveropäätöksen jo maksetun 1,7 miljardin kruunun (178 miljoona euroa) lisäksi. Jälkiverot liittyvät pääosin Fortumin yhtiörakenteen muutoksiin vuosina 2004 - 2005. Fortum pitää vaatimusta perusteettomana ja valittaa verottajan päätöksestä.

Ruotsin veroviranomaisten mukaan Fortumin pitäisi maksaa lisää tuloveroa vuodelta 2010 vuonna 2005 toteutettuun rakennejärjestelyyn liittyvistä ruotsalaisten tytäryhtiöiden uudelleen kohdistetuista lainoista sekä OAO Fortumin (entinen TGC-10) osakkeiden hankintaan vuonna 2008 liittyvistä lainoista. Päätös perustuu verotuslainsäädännön muutokseen vuodesta 2009 alkaen. Ruotsin veroviranomaiset ovat arvioineet uudelleen vuonna 2005 toteutetun Fortumin lainojen jaon ja OAO Fortumin osakkeiden hankinnan liiketoimintaperusteet sekä Fortumin rahoitusyksiköiden verokannat. Ruotsin veroviranomaiset eivät ole kyseenalaistaneet Fortumin Ruotsin tytäryhtiöiden maksamien lainojen korkotasoa.

Fortum muutti yhtiörakennettaan merkittävästi Ruotsissa ja Suomessa vuosina 2004- 2005 Neste Oilin pörssilistauksen ja sen osakkeiden myynnin yhteydessä. Yritysrakenteen muutoksilla ei ollut vaikutusta Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden tulonmuodostukseen.

Vuonna 2010 Fortum on maksanut tuloveroja ja muita veroja Ruotsiin yhteensä noin 4 miljardia Ruotsin kruunua (420 miljoonaa euroa).

Kansainvälisenä ja pääomaintensiivisenä yrityksenä Fortum hoitaa rahoituksensa koko liiketoiminnan ja konsernin tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaiden palvelemisen mahdollistamiseksi ja liiketoiminnan tukemiseksi pitkällä tähtäimellä tarvitaan tasapainoinen pääomarakenne. Fortum varmistaa liiketoimintojensa pääomatarpeet ja niiden toiminnan jatkuvuuden teollisuusyrityksen toimintaperiaatteiden näkökulmasta.
 
Vuosina 2006 - 2010 Fortum maksoi Ruotsiin tuloveroja 8 miljardia Ruotsin kruunua (827 miljoonaa euroa). Vuonna 2011 Fortum oli yksi Ruotsin suurimmista yhteisöveron maksajista. Suomessa Fortum oli toiseksi suurin yhteisöveron maksaja.

Vuoteen 2012 mennessä  Fortum on hankkinut Ruotsista toimintoja 75 miljardilla Ruotsin kruunulla (8,4 miljardia euroa) ja investoinut 28 miljardia Ruotsin kruunua (2,9 miljardia euroa) uuteen tuotantoon, Ruotsin sähköverkon uudistuksiin sekä asiakasrajapintaan liittyviin parannuksiin.

Fortum Oyj
KonserniviestintäLisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 45 24443
Viestintäkontakti: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 45 20480

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.
 
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Lisätietoja: www.fortum.com/fi