Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2013

31 tammikuu 2013, 09:15

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 9.15 EET

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 11.4.2012 asettaa kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja jonka asiantuntijajäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja, valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan 30.1.2013 päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 9.4.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu 7 jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi
Christian Ramm-Schmidt, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Kim Ignatius, jäseneksi ja
Joshua Larson, jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2012, ja ovat seuraavat:

- puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa ja
- jäsenelle 40 000 euroa vuodessa sekä
- tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista sekä kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuvalle jäsenelle.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Jarmo Väisänen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, (09) 1602 3015

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi