Lehdistötiedote

Fortum myy Fortum Heat Naantali Oy:n osakkeet Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle

05 joulukuu 2012, 11:30

LEHDISTÖTIEDOTE 5.12.2012

Fortum on sopinut myyvänsä Naantalin voimalaitoksen omistavan Fortum Heat Naantali Oy:n osakkeet Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle (TSME). Järjestelyä koskeva aiesopimus solmittiin joulukuussa 2010. Kauppa astuu voimaan 31.12.2012. Fortum kirjaa kaupasta noin 19 miljoonan euron myyntivoiton Heat-divisioonan vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Kaupan vaikutus kassavirtaan on noin 50 miljoonaa euroa.

Naantalin voimalaitoksen myynti on osa Turun seudun energiantuotannon keskittämistä. TSME on jo hyödyntänyt Naantalin voimalaitoksen tuotantokapasiteettia sopimuksen mukaisesti. TSME:n osakkaita ovat Fortum (49,5 %), Turku Energia (39,5 %), Raision kaupunki (5 %) sekä Naantalin ja Kaarinan kaupungit (3 % kumpikin). Voimalaitoksen tuottama kaukolämpö myydään Turku Energialle, höyry Fortumille ja sähkö TSME:n osakkaille. Voimalaitoksella työskentelevät noin 130 henkilöä jatkavat kaupan jälkeen Fortumin palveluksessa yhtiön toimittaessa laitoksen käyttö- ja kunnossapitopalveluja TSME:lle.

”Naantalin voimalaitoksen myynti Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle sinetöi alueen perustuotantolaitosten yhdistämisen yhden yhtiön alle ja tehostaa seudullista energiantuotantoa. Järjestely tukee osaltaan tuotannon kehittämistä siten, että päästöt vähenevät ja energiatehokkuus paranee,” sanoo Fortumin Heat-divisioonan johtaja Jouni Haikarainen.

TSME jatkaa uuden perustuotantoratkaisun valmistelua. Sen rakentamisesta on tarkoitus päättää esisuunnittelun valmistuttua vuoden 2013 aikana. Vaihtoehtoina on rakentaa Naantaliin biopolttoaineiden kaasutuslaitos tai kokonaan uusi 450 megawatin monipolttoainevoimalaitos. Tavoitteena on lisätä merkittävästi biopolttoaineiden käyttöä Turun alueella, mikä vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely valmistui vuonna 2011.

Turun alueen energiantuotanto perustuu suurelta osin Naantalin voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön. Voimalaitos tuottaa vuosittain sähköä pohjoismaisille markkinoille noin 1 000 gigawattituntia (GWh) ja höyryä teollisuusasiakkaille noin 600 GWh. Laitos tuottaa myös kaukolämpöä Turun seudulla noin 180 000 asukkaalle noin 1 500 GWh vuodessa. Laitos on ollut toiminnassa 50 vuotta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi