Pörssitiedote

Fortum investoi uuteen biopolttoaineita käyttävään laitokseen Tukholmassa

20 joulukuu 2012, 18:00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.12.2012 klo 18.00 EET


Fortumin Tukholman kaupungin kanssa omistama tytäryhtiö Fortum Värme on päättänyt investoida uuteen biopolttoaineita hyödyntävään sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitokseen Tukholman Värtanilla. Investoinnin arvo on noin 500 miljoonaa euroa, ja se sisältyy Fortumin tämänhetkiseen käyttöomaisuusinvestointien ennusteeseen. Uusi laitos korvaa osan nykyisestä lämmöntuotannosta ja toimii edullisemmalla biopolttoainevaihtoehdolla. Laitos lisää Fortum Värmen sähköntuotantoa noin kolmanneksella. Uuden laitoksen rakentaminen alkaa heti, ja sen on suunniteltu valmistuvan tuotantokäyttöön vuonna 2016.

Fortum Värme toimittaa sähköä ja lämpöä Tukholman alueelle. Värmen vuosittainen tuotanto on noin 8 300 gigawattituntia (GWh) lämpöä, 400 GWh kaukokylmää ja 1 500 GWh sähköä. Uuden CHP-laitoksen tuotantokapasiteetti on noin 280 megawattia (MW) lämpöä ja 130 MW sähköä. Laitoksen vuosituotannon arvioidaan olevan noin 1 700 GWh lämpöä ja 750 GWh sähköä. Lämmöntuotanto vastaa noin 190 000 keskikokoisen, ruotsalaisen kotitalouden vuosittaista lämmönkulutusta. 

Rakennettava uusi CHP-laitos yhdistetään Tukholman eteläisen keskusta-alueen kaukolämpöverkkoon. Kehittyneen lämpökattilatekniikan ansiosta laitoksella voidaan käyttää monipuolisesti kiinteitä biopolttoaineita ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi. Uusi laitos käyttää polttoaineenaan metsäbiomassaa. Bioenergian osuus Värtanin laitoksen polttoainekäytössä kasvaa nykyisestä 45 %:sta jopa 70 %:iin uuden laitoksen valmistuttua. Investointi täyttää Fortumin kannattavuuskriteerit hyvin ja sopii myös yhtiön strategiaan, sillä se mahdollistaa halvempien ja kestävämpien polttoaineiden käyttämisen.

"Kaukolämmöllä on Tukholmassa vahva asema ja uudella investoinnilla vahvistamme alueen energiantuotantoa. Investointi sopii myös Fortumin strategiaan, jossa sähkön ja lämmön yhteistuotannolla on keskeinen rooli. CHP-teknologian ansiosta resurssitehokkuus paranee, koska yhteistuotannossa jopa 90 prosenttia polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä. Biopolttoaineisiin perustuvan uuden laitoksen välittömät ja välilliset ympäristöhyödyt ovat merkittävät: globaalit hiilidioksidipäästöt vähenevät  noin 650 000 tonnia vuodessa", sanoo Fortumin Ruotsin lämpöliiketoiminnan, Fortum Värmen toimitusjohtaja Anders Egelrud.

Fortumin tavoitteena on ilmastoneutraali kaukolämmöntuotanto Tukholman alueella. Värtanin uuden laitoksen lisäksi Fortum rakentaa Ruotsiin parhaillaan uutta jätettä polttoaineenaan käyttävää yksikköä Bristan CHP-laitokselle Pohjois-Tukholmaan. Bristan uuden yksikön arvioidaan valmistuvan tuotantokäyttöön vuonna 2013.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Per Langer, Heat-divisioonan johtaja, Fortum, puh. +46 8 6718383
Anders Egelrud, toimitusjohtaja, AB Fortum Värme, tel. +46 8 671 7360
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, Fortum, puh. +358 10 45 32552


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

  
Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.
 
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Lisätietoja: www.fortum.com/fi