Lehdistötiedote

Ensimmäiset päästövähennykset siirretty Venäjältä Fortumin hyödynnettäväksi

06 marraskuu 2012, 13:00

LEHDISTÖTIEDOTE 6.11.2012

Tyumen CHP 1:n uusi yksikkö vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 173 500 tonnilla

Fortum sai lokakuussa hyödynnettäväkseen ensimmäiset Kioton yhteistoteutusmekanismin mukaiset päästövähennysyksiköt (ERU) Venäjältä. Päästövähennykset ovat peräisin Fortumin venäläisen tytäryhtiön, OAO Fortumin, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Tyumen CHP-1:n uudesta voimalaitosyksiköstä. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana yksikkö on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 173 500 tonnilla. Fortum voi hyödyntää vähennyksiä EU:n päästökauppajärjestelmässä tai käydä niillä kauppaa päästömarkkinoilla. Vähennykset on varmentanut riippumaton sertifiointiyritys Bureau Veritas.

"Olen tyytyväinen, että voimme osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen myös käyttämällä yhteistoteutusmekanismia (Joint Implementation, JI), joka yhdessä päästökaupan kanssa mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen kustannustehokkaan vähentämisen. OAO Fortumin yhteistoteutushankkeista peräisin olevia ERU-yksiköitä käytetään EU:n päästökauppajärjestelmässä. Tuotantolaitosten tasoa parantavat hankkeemme Venäjällä ovat  ympäristön kannalta erittäin suotuisia ", toteaa Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo, joka vastaa myös kestävästä kehityksestä.

Joulukuussa 2010 vihitty Tyumen CHP-1:n voimalaitosyksikkö oli ensimmäinen Fortumin mittavan investointiohjelman puitteissa käyttöönotettu yksikkö Venäjällä. Investointiohjelma kasvattaa Fortumin sähköntuotantokapasiteettia Venäjällä 2 400 megawattia (MW) vuoden 2014 loppuun mennessä. Laitoksen uuden yksikön kaasuturbiiniteknologia edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa maakaasun käyttöön perustuvassa sähköntuotannossa. Yksikön kokonaishyötysuhde on 85 %.

Kioton mekanismien, kuten yhteistoteutuksen hyödyntäminen, on osa Fortumin pyrkimyksiä hillitä ilmastonmuutosta. Venäjän talousministeriö on aiemmin hyväksynyt myös OAO Fortumin Chelyabinsk CHP-3:n uuden yksikön sekä Nyagan GRES:n kahden yksikön yhteistoteutushankkeiksi. Nämä Kioton pöytäkirjan mukaiset yhteistoteutushankkeet vähentävät hiilidioksidipäästöjä Venäjällä.

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Kari Kankaanpää, Kestävän kehityksen päällikkö, puh. 050 453 2330

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi