Lehdistötiedote

Markkinaehtoisia energiaratkaisuja ja ennustettavaa politiikkaa

09 lokakuu 2012, 11:00

LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2012

"Eurooppalaiset sähköyhtiöt ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen, mutta sääntely-ympäristön epävarmuus vaikeuttaa etenemistä toivottuun suuntaan. Pitkäkestoiset investoinnit vähäpäästöiseen energiantuotantoon edellyttävät päättäjiltä selkeää näkemystä pitkän aikavälin tavoitteista ja ennustettavaa politiikkaa. Valitettavasti todellisuus on toinen", sanoi Fortumin yhteiskuntasuhteista ja strategiasta vastaava johtaja Anne Brunila Energiakolmion sähkömarkkinaseminaarissa Helsingissä tänään 9. lokakuuta.

"Erityisesti poliittisen riskin voimistumista on eurooppalaisten sähköyhtiöiden investointikyselyssä pidetty suurimpana investointiesteenä. Tukijärjestelmiä tulee jatkuvasti lisää, vanhoja muutetaan ja energiatoimialan verorasitusta ollaan lisäämässä osin tavoilla, jotka eivät ole linjassa muun energia- ja ilmastopolitiikan kanssa."   

"Vaikka olemme rakentamassa EU:n yhteisiä energiasisämarkkinoita, päätöksentekoa ohjaa vahvasti kansallinen näkökulma. Suomi on kuitenkin osa eurooppalaista kokonaisuutta, mikä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa kansallisia strategioita ja politiikkatoimia. Kuten talouspolitiikassa, myös energiapolitiikassa markkinoiden yhdentymisen tulisi johtaa yhteisiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmiin. Tämä parantaisi kustannustehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja näin vältettäisiin jäsenmaiden välinen tukikilpailu", hän muistutti.

"Markkinaehtoiset mekanismit, kuten päästökauppa, ovat yksittäistapauksiin räätälöityjä tukia tehokkaampia, koska ne kohdentavat investoinnit sinne, missä ne voidaan toteuttaa yhteiskunnalle edullisimmin kustannuksin. Toimiva päästökauppa loisi aitoa markkinaimua investointeihin ja uusien teknologioiden käyttöönottoon, jota hallituksen hahmottelemassa puhtaan energian ohjelmassa tavoitellaan. Tässä taloustilanteessa pidän erityisen huolestuttavana kehitystä, jossa yhä suurempi osa uusista energiantuotannon investoinneista nojaa julkisiin tukiin."

"Vaikka päästökauppa on teknisesti toiminut, sen ohjausvaikutus on heikentynyt heikon taloustilanteen ja erityisesti päällekkäisten ohjausmekanismien vuoksi. Päästökaupan vaikuttavuuden palauttamiseksi on välttämätöntä toteuttaa komission ehdottamat kertaluonteiset korjaustoimet. Pidemmän aikavälin vaikuttavuutta voidaan parantaa sopimalla nopeasti riittävän kunnianhimoiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet vuodelle 2030. Toivon, että Suomi myötävaikuttaa voimakkaasti tämän päätöksen syntymiseen. Selvitykset osoittavat, ettemme pääse nykyisillä tavoitteilla lähellekään valtionpäämiesten asettamaa 80 - 95 % päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä", Brunila totesi.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia, Fortum Oyj, puh. 010 452 0970


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi