Liikenteen kehittämisessä otettava huomioon energiantuotannon näkökulmat

11 lokakuu 2012, 14:01

​Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi järjesti liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumin lokakuun alussa. Tilaisuudessa pidetyssä paneelikeskustelussa käsiteltiin liikennejärjestelmän murrosta. Yhteiskuntasuhteista vastaava Esa Hyvärinen Fortumista nosti esiin neljä keskeistä aihetta:

  • sähköjohtojen rakentamisen teiden varsille,
  • tuulivoiman rakentamisen lentokenttien läheisyyteen,
  • tuhkan käytön asfaltin täyttöaineena ja
  • sähköautot liikenteessä.

"Liikenne- ja energiasektori linkittyvät vahvasti toisiinsa, joten niitä tulee käsitellä kokonaisuutena. Viranomaisten tulisi laatia selkeät pelisäännöt ja kriteerit, joiden pohjalta liikenteen ja energia-alan eri toimijoiden on helppo suunnitella ja toteuttaa projektejaan", Esa Hyvärinen korosti paneelissa.

Sähköjohdot teiden varsille

Sähköjohtojen rakentaminen, huolto ja ylläpito on huomattavasti helpompaa, kun ilmajohdot ja maakaapelit sijaitsevat teiden varsilla. Myrskyriskit ovat tällöin vähäisempiä ja ilmajohtojen kunnossapito on helpompaa. On ensisijaisen tärkeää, että viranomaisilla ja toimijoilla on ennakkoon yhteiset sävelet siitä, miten toimitaan esimerkiksi lupakysymyksissä.

Lentoliikenne ja tuulivoima

Tuulivoimarakentamisen tulisi olla mahdollista lentoliikenteen sujuvuutta vaarantamatta. Sen, miten esimerkiksi tuulivoimaa rakennetaan, tulisi olla ennakoitavaa ja selkeää. Lentoliikenteen sujuvuuden lisäksi tulisi ottaa huomioon tuulivoimainvestointien hyödyt. Prosessin olisi hyvä olla läpinäkyvä ja toimijoille pitäisi olla selvää, kuinka lupaprosessi etenee. Hyvä hallintotapa edellyttää, että on olemassa yksiselitteiset kriteerit, joiden perusteella tuulivoimaa voidaan sijoittaa lentokenttien läheisyyteen.

Lentotuhkasta maanrakennusaine

Sähkön ja lämmön tuotannon yhteydessä kivihiilen poltosta syntyy sivutuotteena lentotuhkaa. Fortum on sertifioinut kivihiilen lentotuhkasta CE-merkityn maanrakennustuotteen, jota voidaan käyttää asfaltin täyttöaineena. Viranomaismääräykset kieltävät osittain kivihiilen lentotuhkan käytön asfalttimassoissa, mikä on johtanut lentotuhkan käytön huomattavaan vähenemiseen ja kalkin käytön lisääntymiseen. Kalkin louhimisen sijaan ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu olisi käyttää voimalaitoksissa sivutuotteena syntyvää lentotuhkaa, joka ei lisää hiilijalanjälkeä.

Sähköautolla Pohjoismaiden pääkaupungista toiseen

Fortum on edistänyt yhdessä yhteiskumppaneidensa kanssa sähköautojen käyttöönottoa ja rakentanut autojen lataamiseen tarvittavaa infrastruktuuria jo vuosia. Uusin yhteishanke Nissanin kanssa koskee sähköautojen pikalatauspisteiden perustamista pääteiden varsille kaikkiin Pohjoismaihin. Ensimmäinen tavoite yhteistyössä on mahdollistaa sähköautolla liikkuminen Pohjoismaiden pääkaupunkien välillä, esimerkiksi Kööpenhaminasta Tukholmaan tai Oslosta Helsinkiin.