Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen

15 lokakuu 2012, 12:00

LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2012

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt ovat jälleen sähköntuotannossa vuosihuoltoseisokin jälkeen. Ykkösyksikön noin 54 vuorokautta kestänyt vuosihuolto päättyi 29.9.2012. Kakkosyksikön vuosihuolto saatiin päätökseen 13.10 runsaat 20 vuorokautta kestäneen huoltoseisokin jälkeen.   

Loviisan ykkösyksikölle tehtiin laaja, kahdeksan vuoden välein tehtävä vuosihuolto. Sen aikana tehtiin runsaasti laajoja tarkastuksia, koestuksia ja määräaikaishuoltoja sekä useita merkittäviä muutos- ja korjaustöitä. Normaalina vuosihuoltotoimenpiteenä vaihdettiin noin kolmasosa reaktorin polttoaineesta. Ykkösyksikön vuosihuollon suunniteltu kesto ylittyi 12 vuorokautta. Ykkösyksikön vuosihuolto pitkittyi alkuperäisestä aikataulustaan, koska laiteuusintojen jälkeiset koestukset ja laitteiden toiminnan varmistaminen veivät suunniteltua pidemmän ajan.  

Loviisan kakkosyksiköllä oli vuorossa lyhyt vuosihuolto, jonka aikana vaihdettiin samoin noin kolmasosa polttoaineesta sekä tehtiin tarkastus- ja huoltotöitä.  

"Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä varmennettiin edelleen usealla uudistuksella. Ykkösyksiköllä muun muassa modernisoitiin primääripiirin paineentasausjärjestelmä ja uusittiin laajasti sivumerivesipiirin putkistoa. Kakkosyksiköllä uusittiin reaktoripaineastian tiivistepinta", toteaa tekniikkayksikön päällikkö Raimo Raitanen Loviisan voimalaitokselta.   

Vuosihuoltoon osallistui Loviisan voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi noin 1 000 kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista yhteensä 80 yrityksestä. Toimittajayritysten vuosihuoltoon osallistuneista työntekijöistä 90 prosenttia oli suomalaisia. Yritykset olivat suorassa sopimussuhteessa Fortumiin.  

Vuosihuollot takaavat voimalaitoksen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Viime vuonna Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,06 terawattituntia, joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Voimalaitoksen tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli viime vuonna kansainvälisesti erittäin korkea, 94,3 prosenttia.  

Fortum Oyj
Konserniviestintä  

Lisätietoja:
Raimo Raitanen, Loviisan voimalaitos, tekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 45 55011 
Mauri Lindqvist, Loviisan voimalaitos, vuosihuoltoryhmän päällikkö, puh. 010 45 55011 
Pertti Salonen, Loviisan voimalaitos, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 45 55011     

Fortum  

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.  

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.  

Lisätietoja: www.fortum.com/fi