Pörssitiedote

Fortum käynnistää tehostamisohjelman kustannusrakenteensa keventämiseksi ja joustavuutensa lisäämiseksi

19 lokakuu 2012, 08:55

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2012 klo 8.55 EEST

Fortum käynnistää kaksivuotisen tehostamisohjelman kustannusrakenteensa keventämiseksi, kilpailukykynsä parantamiseksi sekä toimintaedellytystensä vahvistamiseksi yhä haastavammassa toimintaympäristössä.  
 
"Heikentynyt taloustilanne Euroopassa ja globaalisti - sekä erityisesti epävarmuus sen kestosta - on vaikuttanut myös Fortumin liiketoimintaan. Energiateollisuudella on tulevaisuudessa edessään myös rakenteellisia muutoksia, joiden tarjoamia mahdollisuuksia haluamme olla edelläkävijänä hyödyntämässä. Lyhyemmän aikavälin kehitystä katsottaessa poikkeuksellisen runsas vesitilanne on aiheuttanut lisäpainetta pohjoismaisiin sähkönhintoihin, jotka ovat selvästi alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Ulkoisten paineiden ja kustannusten kasvaessa joudumme tehostamaan toimintaamme ja hakemaan kustannussäästöjä riittävän ajoissa", sanoo toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Tehostamisohjelma ajoittuu vuosille 2013 - 2014 ja sen tavoitteena on vahvistaa kassavirtaa yli miljardilla eurolla. Tämä toteutetaan vähentämällä investointeja 250 - 350 miljoonalla eurolla, luopumalla ydinliiketoiminnan ulkopuolisista omistuksista noin 500 miljoonan euron arvosta sekä pienentämällä kiinteitä kustannuksia. Lisäksi vapautetaan käyttöpääomaa.  

Vuonna 2012 Fortumin käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 1,5 miljardia euroa. Vuonna 2013 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 1,1 - 1,4 miljardia euroa ja vuonna 2014 noin 0,9 - 1,1 miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa yhtiön kulutason, sisältäen kasvuprojektit, arvioidaan olevan noin 150 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2012.

"Valitettavasti tehostamisohjelma voi vaikuttaa myös henkilöstöömme. Mikäli joudumme vähentämään henkilöstöä, vähennykset toteutetaan yksiköissä luonnollisen poistuman, vapautuvien tehtävien uudelleenjärjestelyjen ja eläkkeelle siirtymisten kautta aina kun mahdollista", sanoo Tapio Kuula.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Strategian mukaisesti vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa, luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä sekä rakennamme perustan tulevaisuuden kasvulle.

Tehostamisohjelma tarkentuu osana vuosien 2013 - 2014 liiketoiminnan suunnittelua.

Fortum Oyj
Anne Brunila
johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia

 

Lisätietoja: Tapio Kuula, toimitusjohtaja, +358 10 452 4112
 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi