Lehdistötiedote

Fortumin kestävän kehityksen työ sai kansainvälistä tunnustusta

14 syyskuu 2012, 12:12

LEHDISTÖTIEDOTE 14.9.2012

Fortumin toiminnalle kestävän kehityksen edistämiseksi on myönnetty kaksi merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Globaalissa Carbon Disclosure Leadership -indeksissä (CDLI) Fortum saavutti historiansa parhaan tuloksen, 98 pistettä 100:sta. Tämä on osoitus ilmastonmuutoksen hillinnän keskeisestä roolista Fortumin strategiassa sekä sen pitkän aikavälin vaikutusten huomioon ottamisesta liiketoiminnassa. Se kertoo myös hyvästä sisäisestä tiedon hallinnasta ja yhtiön ilmastoraportoinnin korkeasta tasosta. Carbon Disclosure Project (CDP) edustaa 655 institutionaalista sijoittajaa, ja sen hallinnassa on 78 biljoonan dollarin varallisuus.

Lisäksi yhtiö hyväksyttiin kymmenennen perättäisen kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World. Fortum paransi tuloksiaan erityisesti sosiaalisen vastuun alueella.

"Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä, ja olen tyytyväinen siitä, että olemme pystyneet vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Fortum on merkittävä investoija ja työnantaja, joka voi toimillaan merkittävästi parantaa paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Olen erityisen iloinen siitä, että lisääntynyt panostuksemme sosiaalisen vastuun alueella on noteerattu", sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja strategian johtaja Anne Brunila.

Dow Jonesin arvioinnissa Fortum paransi tuloksiaan viimevuotiseen verrattuna hankintaketjun hallinnassa ja monilla sosiaalisen vastuun alueilla, kuten henkilöstöjohtamisessa ja sidosryhmätoiminnassa. Työturvallisuuden parantamiseen Fortum on keskittynyt jo vuosien ajan, ja arvioinnin tulokset myös sillä alueella ovat erinomaiset. Merkittävänä tavaroiden ja palveluiden ostajana Fortum on kehittänyt hankinnan toimintamallejaan ja aloitti toimittajien auditoinnit vuonna 2012.

Ympäristövastuun osalta Fortum paransi tuloksiaan huomattavasti ympäristöasioiden ja biodiversiteetin hallinnassa sekä ilmastoasioissa. Elokuussa 2012 tytäryhtiö OAO Fortumin toiminnot Venäjällä saivat ISO 14001 -ympäristösertifioinnin. Sen myötä Fortumin kaikkien toimintojen ISO 14001 -sertifiointiaste on 95 %. Taloudellisen vastuun osalta Fortum saavutti toimialansa parhaat pisteet asiakassuhteiden hallinnassa sekä taloudellisen suorituskyvyn mittaus- ja seurantajärjestelmien alueilla. Myös Fortumin liiketoimintaetiikan hallinta sekä toimintaohjeen uudistaminen saivat tunnustusta.

Fortum on molemmissa indekseissä ainoa pohjoismainen energiayhtiö.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental affairs
kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com, puh. 010 45 32330


Taustatietoa toimittajille:
Dow Jones Sustainability -indeksiä varten arvioidaan 58 eri sektoria edustavan, maailman 2 500 suurimman yrityksen kestävän kehityksen toimia. Vuonna 2012 indeksiin valittiin 340 yritystä. Carbon Disclosure Leadership -indeksi vertailee 51 Global 500 Index -yrityksen ilmastotoimia.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi