Lehdistötiedote

Fortum lisää sähkönjakelun luotettavuutta Tuusulan Ruotsinkylässä

18 syyskuu 2012, 09:30

LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2012

Fortum parantaa sähköverkon luotettavuutta ja sähkön laatua Tuusulan ruotsinkyläläisille. Ilmassa kulkevaa sähköverkkoa siirretään maan alle ja sähköpylväissä sijaitsevia muuntamoita korvataan ympäristöön paremmin soveltuvalla puistomuuntamolla. Fortum investoi hankkeeseen 330 000 euroa.

Ruotsinkylän alueelle asennetaan maakaapelia yhteensä noin 7,5 kilometriä ja olemassa oleva vanhempi ilmajohtoverkko puretaan noin seitsemän kilometrin matkalta. Kaivuiden pituus on 4,6 km. Kaapelointi lisää sähköverkon luotettavuutta, sillä maan alla johdot ovat suojassa sään vaihteluilta. Suuri osa sähkökatkoista johtuu puiden kaatumisesta sähköjohdoille. Lisäksi sähköverkon uusimisella parannamme sähkön jännitetasoa.

"Maakaapelointi Ruotsinkylän alueella on tärkeä hanke, koska toimenpiteet parantavat merkittävästi sekä sähkönjakelun laatua että vähentävät sähkökatkoja alueella", kertoo Asset Manager Anna Pasma Fortumista.

Alueelle rakennetaan myös kolme puistomuuntamoa, jotka ovat paremmin säältä suojassa kuin pylväsmuuntamot ja siten vähentävät osaltaan vikojen määrää. Ne on myös suojattu siten, etteivät eläimet joudu vaaraan tai vahingoitu mennessään liian lähelle muuntamoa.

Kaapeleiden asentamiseksi Fortum suorittaa yhteiskaivuuta Tuusulan kunnan ja Elisan kanssa. Tuusulan kunta saneeraa Metsäkyläntien valaistuksensa. "Fortum suosii yhteiskaivuuta aina kuin se on mahdollista, jotta kaivuut aiheuttaisivat mahdollisimman vähän häiriöitä ja saataisiin kaikkien osapuolten johdot maahan samalla kaivuulla. Se on kustannustehokasta ja samalla minimoi rakentamisen aikaisen haitan alueen asukkaille", Pasma jatkaa.  

Toukokuussa 2012 alkaneen projektin on määrä valmistua lokakuun puoleenväliin mennessä. Fortumin urakoitsijana sähköverkon uudistamisessa toimii SWK Energy Oy.

Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 600 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain. Ensisijaisena rakennusmuotona käytetään maakaapelointia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Anna Pasma, Asset Manager, puh. 040 709 5219
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 581 3710


Fortum
 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi