Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa

02 elokuu 2012, 11:15

LEHDISTÖTIEDOTE 2.8.2012

Loviisa 1:llä on vuorossa laaja vuosihuolto, joka tehdään kahdeksan vuoden välein. Sen aikana tehdään polttoaineen vaihdon lisäksi runsaasti laajoja muutos-, korjaus-, tarkastus- ja koestustöitä.

Merkittävimpiä tarkastus- ja koestustöitä Loviisa 1:llä ovat muun muassa reaktorin paineastian ja sen sisäosien tarkastukset, primääri- ja sekundääripiirin painekokeet sekä reaktorirakennuksen terässuojakuoren tiiveyskoe. Huolto-, korjaus- ja muutostöistä merkittävimpiä ovat primääripiirin paineenhallinnan modernisointityö, laajat merivesiputkistojen uusinnat, toisen päägeneraattorin vaihto peruskunnostettuun sekä yhden matalapaineturbiinin avaus ja huolto.

Loviisa 2:lla on vuorossa lyhyt vuosihuolto. Tärkeimmät vuosihuoltotyöt polttoaineen vaihdon lisäksi ovat muun muassa höyrystimien määräaikaistarkastukset, yhden hätädieselin vaihto peruskunnostettuun sekä reaktoripaineastian laippatason tiivistepintojen kunnostustyö. 

Vuosihuoltoon osallistuu voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi noin 1000 kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista yhteensä 80 yrityksestä.

Vuosihuollot takaavat voimalaitoksen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Viime vuonna Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,06 terawattituntia, joka vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Voimalaitoksen tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli viime vuonna kansainvälisesti erittäin korkea, 94,3 prosenttia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Raimo Raitanen, tekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 4553 300
Mauri Lindqvist, vuosihuoltoryhmän päällikkö, puh. 010 4553 460
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 4553 100

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi