Lehdistötiedote

Fortum vahvistaa Kullaan sähkönjakelua yli puolella miljoonalla eurolla

22 elokuu 2012, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 22.8.2012


Ulvilaan on juuri valmistunut uusi minisähköasema, joka parantaa sähkön toimitusvarmuutta Kullaan alueella vähentämällä sähkökatkojen todennäköisyyttä ja lyhentämällä niiden kestoa.  Asema sijaitsee Ulvilan itäosassa entisen Kullaan kunnan alueella, Paluksen kylän keskustassa. Fortum on investoinut hankkeeseen 700 000 euroa.

" Mahdollisen häiriötilanteen sattuessa sähköasema rajoittaa vika-aluetta niin, että entistä harvempi asiakkaamme kokee sähkökatkon. Toisaalta myös vian paikallistaminen nopeutuu, jolloin korjaustöihin päästään entistä ripeämmin", kertoo alueverkkopäällikkö Eero Vauhkala Fortumista.

Täyteen käyttöön asema saadaan vuoden 2013 loppupuolella, kun kantaverkkoyhtiön suurjännitejohdon saneeraus valmistuu. Tällöin asemaa voidaan häiriötilanteissa käyttää myös vaihtoehtoisena reittinä sähkönjakelulle. Näin sähkökatkon kestoa voidaan merkittävästi lyhentää osalle sen piirissä olevista sähkönkäyttäjistä, vaikka tarkkaa vikapaikkaa ei olisi vielä löydettykään.

Myös alueen sähköverkon kunnossapitotoiminnot saadaan järjestettyä vähäisemmillä sähkönjakelun keskeytyksillä, kun sähköä voidaan tarvittaessa syöttää korvaavalta asemalta asiakkaille.

Minisähköasemassa riittää kapasiteettia laajempaankin sähkönjakeluun. Mikäli alueen sähköntarve kasvaa, voidaan aseman tehoa lisätä nykyisestä jopa yli kaksinkertaiseksi.

Uuden sähköaseman myötä myös Porin Noormarkku hyötyy vahvistetusta sähkönjakelusta, kun Ulvilan asema voi häiriötilanteessa korvata Noormarkkuun sähköä jakelevan aseman.

Sähköjohdot ilmasta maan alle

Sähköaseman rakentamisen ohella alueella on myös vaihdettu ilmajohtoja maakaapeleihin yhteensä noin 6,5 kilometrin verran aseman lähistöllä. Kaapelointi lisää sähköverkon luotettavuutta, sillä maan sisässä johdot ovat suojassa sään vaihteluilta. Suuri osa sähkökatkoista johtuu puiden taipumisesta tai kaatumisesta sähköjohtojen päälle.

Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 600 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Eero Vauhkala, alueverkkopäällikkö, Fortum, puh. 040 709 5280  
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 581 3710

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi