Lehdistötiedote

Vain alle puolet alle kouluikäisistä lapsiperheistä ui kuukausittain

21 kesäkuu 2012, 10:00

Tuore kyselytutkimus Tuore kyselytutkimus

Ainostaan 40 prosenttia 4–7-vuotiaiden lasten vanhemmista käy uimassa lapsensa kanssa säännöllisesti kuukausittain. Jopa neljäsosalla oli viimeisestä uimakäynnistä kulunut yli puoli vuotta. Reilut 70 prosenttia vanhemmista aikoi kuitenkin parantaa tapojaan ja käydä jatkossa lastensa kanssa uimassa kerran kuukaudessa tai useammin.

Muun muassa nämä asiat tulivat esiin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ja Fortumin Otantatutkimuksella teettämässä valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää 4–7-vuotiaiden lasten vanhempien vesiturvallisuuteen ja uimataitoon liittyviä asioita.

SUH:n ja Fortumin selvityksen mukaan vesiturvallisuuden ja uimataidon tärkeys ymmärretään asenteiden tasolla hyvin. Vastausten mukaan 94 prosenttia vanhemmista katsoo, että jokaisen pitää osata uida. Kyselytutkimus kuitenkin paljastaa, että käytännössä tämä usein saattaa unohtua.

Kyselytutkimus paljasti myös, että joka neljännessä veneilevässä perheessä vain lapset käyttävät pelastusliivejä ja vanhemmat ottavat riskin veneilemällä ilman.

”Säännöllinen harjoittelu ja vedessä oleminen on tärkeää uima- ja vesiturvallisuustaitojen kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta. Ihanteellinen ikä uimataidon opettelulle on viidestä seitsemään vuotta. Vanhempien aktiivisuudella ja asenteilla on tärkeä rooli lasten taitojen kehittämisessä", kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Pärla Salomaa.

Hätätilanteiden harjoittelussa kehitettävää

Noin puolet kyselyyn vastanneista 4–7-vuotiaiden lasten vanhemmista on keskustellut lastensa kanssa ja sopinut toimintatavoista vesiturvallisuuteen liittyvissä hätätilanteissa. Kuitenkin vain neljä prosenttia vanhemmista on myös harjoitellut lasten kanssa toimintaa hätätilanteissa.

”Vaikka useimmat koulut järjestävät uimaopetusta jossain vaiheessa alakoulua, vain harvoissa kouluissa toteutuu SUH:n suosittelema vuotuinen tuntimäärä. SUH:n kanssa keväällä käynnistämämme Fortum Vesikoulu -ohjelman tavoitteena on parantaa lasten uima-, pelastus- ja vesiturvallisuustaitoja Suomessa. Teettämämme selvitys paljastaa, että lasten uimista tulee kannustaa ja kehittää jatkossakin ”, kertoo Fortumin ohjelmavastaava Mariia Syväri.

Valtakunnallinen kyselytutkimus toteutettiin loppukeväästä 2012 nettipaneelissa, ja siihen vastasi 313 4–7-vuotiaiden lasten vanhempaa.

Lisätietoja tutkimuksesta ja Fortum Vesikoulu -ohjelmasta:
Pärla Salomaa, toiminnanjohtaja SUH ry, puh. 050 572 3156
Mariia Syväri, ohjelmavastaava, Fortum Oyj, puh.040 524 1038

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi