Lehdistötiedote

Toimitusjohtaja Tapio Kuula: Euroopan energiamarkkinoilla tarvitaan vahvaa johtajuutta

05 kesäkuu 2012, 14:45

LEHDISTÖTIEDOTE 5.6.2012

"EU:n komission tulisi ottaa johtorooli energiapolitiikassa ja saattaa vuoden takaisten päätösten mukaisesti jäsenvaltiot takaisin samalle uralle kohti toimivia energiasisämarkkinoita vuoteen 2014 mennessä. EU:n tulisi asettaa CO2-päästöjen vähennystavoite vuoteen 2030 asti. Kunnianhimoinen päästövähennystavoite olisi myönteinen signaali CO2-markkinoille ja kannustaisi voimakkaasti vähähiilisiin investointeihin", sanoi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula alan etujärjestön Eurelectricin vuosikokouksessa Maltalla tänään.

Euroopan valtionpäämiehet asettivat viime vuonna tavoitteeksi toimivien energiasisämarkkinoiden luomisen vuoteen 2014 mennessä.  

"Tämän jälkeen EU:n jäsenvaltiot ovat kuitenkin lähteneet kehittämään kansallisia strategioita ja tukimekanismeja, jotka vaarantavat yhteisen kehityksen", Tapio Kuula sanoi ja viittasi useiden jäsenmaiden viime aikoina kehittämiin nk. kapasiteettimaksuihin. Kansalliset kapasiteettimekanismit eriyttävät jäsenmaiden energiamarkkinoiden kehitystä eivätkä edistä yhtenäistä kehitystä.

Kuula muistutti, että jo tehdyt päätökset tulisi viedä ensin käytäntöön. Vähähiiliseen energiatalouteen on mahdollista siirtyä kustannustehokkaasti vain toimivilla sisämarkkinoilla, joilla on riittävästi maiden välisiä siirtoyhteyksiä. Pitkällä aikavälillä tästä on hyötyä sähkön kuluttajien ja tuottajien lisäksi koko Euroopalle.

Vuoden 2020 jälkeisiä EU:n energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita koskevasta keskustelusta Kuula totesi, että "hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tulisi olla vuoden 2020 jälkeisen energiapolitiikan keskeisin tavoite ja ohjaava voima. Muiden tavoitteiden, mikäli niitä lainkaan tarvitaan, on tähdättävä samaan lopputulokseen. Niiden avulla voidaan esimerkiksi poistaa esteitä uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen tai energiatehokkuuden parantamisen tieltä. Päällekkäiset tavoitteet ja toimenpiteet vesittävät toisensa, kuten olemme jo nähneet, ja niitä pitää jatkossa välttää."

Pitkän aikavälin strateginen suunnittelu on vaikeutumassa energiateollisuudessa, jossa investoinnit tehdään vuosikymmeniksi. Päällekkäiset EU:n ohjausmekanismit yhdessä kansallisten ja jopa nykyisiä tukisuunnitelmia koskevien taannehtivien muutosten kanssa lisäävät sääntelyyn ja poliittisiin päätöksiin liittyvää epävarmuutta. Samalla eri maissa tasapainotetaan valtion budjetteja ja taloutta säätämällä uusia energiaveroja, jotka kuitenkin vääristävät markkinoiden toimintaa, tai kannustimia, jotka ovat usein energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden vastaisia.  

"Investointiympäristö on muuttunut hyvin haasteelliseksi aikana, jolloin tarvittaisiin mittavia investointeja vähähiiliseen energiantuotantoon ja siirtoyhteyksiin sekä kasvun ja työpaikkojen luomiseksi", tiivisti toimitusjohtaja Kuula.   

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen,  yhteiskuntasuhdejohtaja, Fortum, puh. 040 8262646

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi