Lehdistötiedote

Fortumin pyytämä tutkinta koskien taloudellista väärinkäytösepäilyä pienessä tytäryhtiössä on päättynyt

26 kesäkuu 2012, 14:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.6.2012 klo 14.00


Vuonna 2010 käynnistetty taloudellisen väärinkäytösepäilyn poliisitutkinta Hexivo Oy:ssä on päättynyt. Hexivo Oy oli Fortumin edeltäjäyhtiöihin kuuluneen IVO Power Engineering Oy:n tytäryhtiö. Esitutkinta päättyi rikoksesta epäillyn, entisen Fortumin työntekijän menehdyttyä eikä asiassa ole muita epäiltyjä. Esitutkinta liittyi eräisiin Hexivo Oy:n maksuliikenteen tapahtumiin 2000-luvulla. Poliisi tutki asiaa törkeänä petoksena.

Hexivo Oy perustettiin vuonna 1998 tarjoamaan ydinteknologiaan liittyviä palveluja ja laitteita Venäjälle. Yrityksen vuosiliikevaihto oli enimmillään 4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole enää liiketoimintaa. Esitutkinnan kohteina olleilla toimilla ei ole yhteyttä Fortumin nykyisen Russia-divisioonan toimintaan.

Fortum teki taloudellista väärinkäytösepäilyä koskeneen tutkintapyynnön huhtikuussa 2010. Fortum teki tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa epäillyn rikoksen selvittämiseksi ja teki asiassa myös perusteellisen sisäisen tarkastuksen.

"Fortumin toimintaohje, Code of Conduct, määrittelee toimintatapojemme perustan kaikkialla, ja kaikkien Fortumin työntekijöiden tulee noudattaa ohjetta. Kaikki fortumlaiset käyvät läpi toimintaohjeeseen liittyvän koulutuksen ja se kuuluu myös uusien työntekijöiden perehdytykseen. Fortum ei hyväksy Code of Conduct -ohjeen määrittelemien eettisten liiketoimintatapojen rikkomista tai muiden säädösten vastaisia toimia", sanoo Fortumin lakiasiainjohtaja Harri Pynnä.

Fortum kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti toimintaohjeiden osalta ja varmistaa toimintaohjeen mukaisen toiminnan kehittämällä seuranta- ja raportointikäytäntöjään.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj
Fortum media desk, puh. 040 1982 843


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Linkki Fortumin Toimintaohjeeseen (Code of Conduct)