Lehdistötiedote

Fortumin Pyhäkosken vesivoimalaitoksella alkaa peruskorjaus

04 toukokuu 2012, 10:18

LEHDISTÖTIEDOTE 4.5.2012


Fortum toteuttaa vuosina 2012 - 2014 Oulujoella sijaitsevalla Pyhäkosken vesivoimalaitoksella mittavat peruskorjaukset. Niiden ansiosta voimalaitoksen teho nousee 17 megawattia sekä turvallisuus ja luotettavuus paranevat.

Hankkeen aikana tehdään täydellinen peruskorjaus kahdelle Pyhäkosken kolmesta koneistosta. Peruskorjausten työllisyysvaikutus on noin 40 henkilötyövuotta. Korjaukset sisältyvät Powerin vesivoiman vuosittaiseen, noin 100 miljoonan euron investointiohjelmaan.

Peruskorjaukset aloitetaan voimalaitoksen kakkoskoneiston täydellisellä peruskorjauksella. Kakkoskoneisto pysäytetään 7.5.2012 ja se on tarkoitus ottaa takaisin sähköntuotantoon marraskuun alussa. Vuonna 2012 uusitaan koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö-, automaatio- ja magnetointijärjestelmät. Vuonna 2013 peruskorjataan kolmoskoneisto yhtä laajasti. Vuonna 2014 uusitaan ykköskoneiston automaatio- ja magnetointijärjestelmä sekä koko laitosautomaatio.

Pyhäkosken voimalaitoksen kakkoskoneiston pysäyttäminen ei aiheuta haittaa ympäristölle. Peruskorjausseisokkien aikana Pyhäkosken juoksutukset ovat keskimääräistä pienempiä. Säännöstelytilanteesta riippuen juoksutukset hoidetaan tarvittaessa tulvaluukkujen kautta.

Kakkos- ja kolmoskoneistojen peruskorjausten myötä voimalaitoksen teho nousee nykyisestä 128 megawatista 145 megawattiin. Kolmen vuoden aikana tehtävät uudistukset lisäävät vuonna 1951 käyttöönotetun Pyhäkosken voimalaitoksen energiatehokkuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta. Öljyvahinkojen ja tulipalojen riski laitoksella pienenee sekä työturvallisuus ja käyttövalmius paranevat.

Pyhäkosken hanke on osa Fortumin vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Sen tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata hyvä käytettävyys. Investointiohjelman myötä Fortumin pohjoismainen vesivoimakapasiteetti lisääntyy vuosittain noin 10-20 megawattia. Fortumilla on pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia noin 4 700 megawattia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Harri Palopelto, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö, Fortum, Power-divisioona, puh. 050 454 8204


Pyhäkosken voimalaitos

Pyhäkosken voimalaitos on vanhin ja suurin Fortumin Oulujoen vesistön 11 voimalaitoksesta. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1941. Ensimmäinen koneisto kytkettiin valtakunnan verkkoon keväällä 1949 ja viimeinen eli kolmas koneisto vuonna 1951. Pyhäkoski on Suomen suurimpia voimalaitoksia ja sen on suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi.


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi