Lehdistötiedote

Fortumin Imatran voimalaitoksesta peruskorjausten jälkeen Suomen suurin vesivoimalaitos

11 toukokuu 2012, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 11.5.2012


Fortum toteuttaa vuosina 2013-2015 mittavat peruskorjaukset Imatran voimalaitoksella. Niiden ansiosta voimalaitoksen teho nousee 192 megawattiin ja turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Peruskorjausten jälkeen Imatrasta tulee sekä teholtaan että tuotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos.

Hankkeen aikana tehdään täydellinen peruskorjaus kahdelle Imatran voimalaitoksen seitsemästä koneistosta. Imatran voimalaitoksen peruskorjausten työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta. Fortum pyrkii käyttämään hankkeen alihankintatöissä mahdollisimman paljon paikallisia toimittajia. Korjaukset sisältyvät Powerin vesivoiman vuosittaiseen, noin 100 miljoonan euron investointiohjelmaan.

Korjauksen kohteena olevissa kolmos- ja neloskoneistoissa uusitaan turbiinit, generaattorit sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Sähköjärjestelmien uusinta aloitetaan kesällä 2013, kolmoskoneiston peruskorjaus tehdään kesällä 2014 ja neloskoneiston peruskorjaus kesällä 2015.

Peruskorjauksen aikana parannetaan myös voimalaitoksen turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä useilla teknisillä parannuksilla, jotka vähentävät öljyn käyttöä voimalaitoksella.

Kahden koneiston uusimisen myötä Imatran voimalaitoksen nimellisteho nousee nykyisestä 178 megawatista 192 megawattiin. Merkittävä osa tästä tehonnoususta on uusien, hyötysuhteeltaan huomattavasti parempien turbiinien ansiota. Kolmos- ja nelosyksikön nykyiset koneistot ovat pääosin alkuperäisiä laitteita 1920-luvulta.

Imatran voimalaitoksen kolmos- ja nelosyksiköiden uudet turbiinit asennuksineen toimittaa ranskalais-slovenialainen Andino Hydropower Engineering Sarl ja generaattorit kroatialainen Koncar Generators and Motors Inc.

Imatran hanke on osa Fortumin vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Sen tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata hyvä käytettävyys. Investointiohjelman myötä Fortumin pohjoismainen vesivoimakapasiteetti lisääntyy vuosittain noin 10-20 megawattia. Fortumilla on pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia noin 4 700 megawattia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988
Jouni Heilmann, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö, Fortum, puh. 0400 170 885


Imatran voimalaitos
Imatran voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922. Ensimmäinen koneisto otettiin käyttöön vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto vuonna 1951. Voimalaitoksen nykyinen teho on 178 MW ja sen vuosituotanto on noin 1000 GWh. Imatra on vuosituotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos, jonka tuotanto vastaa yli 220 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi