Lehdistötiedote

Fortum uudistaa Höljesin patoa Ruotsissa

22 toukokuu 2012, 11:00

LEHDISTÖTIEDOTE 22.5.2012

 
Fortum toteuttaa Höljesin voimalaitospadon perusparannuksen luoteis-Värmlannissa Ruotsissa. Mittavan perusparannushankkeen arvo on noin 50 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana.

Hankkeessa Höljesin patoa uudistetaan vastaamaan uusimpia patoturvallisuusvaatimuksia. Hankkeen aikana asennetaan muun muassa yksi uusi patoluukku ja levennetään virtauskourua. Perusparannuksessa padon ohijuoksutuskapasiteetti nousee ja pato on paremmin suojattu eroosiolta suurtulvatilanteessa.
 
Perusparannushanke alkaa kesän 2012 alussa ja sen on määrä olla valmis vuoden 2015 aikana. Pääurakoitsijana toimii NCC Construction, joka työllistää patotyömaalla noin 80 henkilöä.  

Klarälvenissä sijaitsevan Höljesin vesivoimalaitoksen teho on 130 megawattia ja sen vuosituotanto on 530 gigawattituntia. Voimalaitoksen putouskorkeus on 88 metriä. Voimalaitospato on valmistunut vuonna 1961. Arvion mukaan padon perusparannushankkeella ei ole vaikutusta Höljesin voimalaitoksen tuotantoon.  

Höljesin hanke sisältyy Fortumin vesivoimalaitosten vuosittaiseen, noin 100 miljoonan euron investointiohjelmaan. Sen tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata hyvä käytettävyys. Fortumilla on pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia noin 4 700 megawattia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi