Lehdistötiedote

Toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin yhtiökokouksessa: Myrskyjä lukuun ottamatta Fortum suoriutui vuodesta 2011 hyvin - EU:n asetettava välitavoite päästövähennyksiin pääsemiseksi

11 huhtikuu 2012, 14:59

LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.2012

"Fortum suoriutui vuodesta 2011 hyvin. En kuitenkaan voi olla tyytyväinen suoriutumiseemme joulumyrskyistä. Olemme ottaneet myrskyistä opiksemme ja käynnistäneet kehitystoimet, jotta voimme jatkossa palvella asiakkaitamme paremmin", totesi toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin yhtiökokouksessa 11.4.2012.

"Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on ulottaa säävarma verkko kaksinkertaiselle asiakasmäärälle nykyiseen verrattuna sekä puolittaa sähkökatkot, vaikka suuri osa verkostamme sijaitseekin taajamien ulkopuolella. Tämä merkitsee lisäinvestointeja sähköverkon rakentamiseen: maakaapelointia vauhditetaan, ilmajohtoja siirretään metsistä teiden varsille, vierimetsien hoitoa tehostetaan ja verkostoautomaatiota lisätään", Kuula sanoi.

"Pidän viranomaisten hiljattain ehdottamia muutoksia sähköverkon toiminta-varmuuden parantamiseksi oikeansuuntaisina. Koska sähkön jakelu on säädeltyä liiketoimintaa, on kuitenkin tärkeää varmistaa, että valvontamalli antaa verkkoyhtiöille mahdollisuuden tiivistää investointitahtia. Kun investoinnit ja kustannukset jaetaan pitemmälle aikavälille, sähkön siirtokustannusten korotuspaineet voidaan pitää myös järkevissä rajoissa", hän sanoi.

Nopeasti kunnianhimoinen välitavoite pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi

Euroopan energiamarkkinoiden osalta Kuula muistutti energia-alan investointien pitkäjänteisyydestä. Hän ehdotti, että EU asettaisi nopeasti riittävän kunnianhimoisen välitavoitteen, jotta pitkän aikavälin päästövähennystavoitteeseen pääsemiseen olisi realistisemmat mahdollisuudet.

"Pidän erittäin tärkeänä, että Euroopan energiamarkkinoita kehitetään markkinaehtoisesti, pitkäjänteisesti sekä pelisääntöjä yhtenäistäen. Tehokkaasti toimivat, laajat markkinat ovat niin asiakkaiden, yhteiskunnan kuin ympäristönkin etu. Ne mahdollistavat oikeat investoinnit oikeaan paikkaan pienimmin mahdollisin kustannuksin."  

"EU:n tulisi pikaisesti asettaa riittävän kunnianhimoinen välitavoite, jotta päästäisiin kohti päämääränä olevaa 80 - 95 % päästövähennystavoitetta vuoteen 2050 mennessä. Tämä kannustaisi vähäpäästöisten teknologioiden käyttöön ja vauhdittaisi uusien käyttöönottoa. Tällöin ei myöskään tarvittaisi erillisiä uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden tavoitteita. Se selkeyttäisi poliittista tavoitteenasettelua, toisi tehokkuutta ja merkittäviä kustannussäästöjä", Kuula totesi.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on katsottavissa kokonaisuudessaan Fortumin internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous. Sivuilta löytyvät myös puhe ja presentaatio.

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi