Lehdistötiedote

Hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf Fortumin yhtiökokouksessa: Suomessa tarvitaan ennakoitavaa ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa

11 huhtikuu 2012, 14:16

LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.2012

"Suomi tarvitsee lähitulevaisuudessa runsaasti investointeja uuteen päästöttömään sähkön- ja lämmöntuotantoon. Kun on kyse satojen miljoonien eurojen panostuksista, on energia-alan toimijoiden voitava luottaa siihen, että maassamme harjoitetaan jatkossakin ennakoitavaa ja johdonmukaista sekä yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaista pitkäjänteistä energiapolitiikkaa", sanoi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf avatessaan Fortumin yhtiökokouksen tänään 11.4.2012 Helsingissä.

"Hiilidioksidipäästöttömän kotimaisen energiatuotannon rasittaminen tuotantoon kohdistuvalla verotuksella ei tue Suomen energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Harkintaan perustuva ja siten kriteereiltään ennalta määrittelemätön verokäytäntö on sijoittajien silmissä maariskiä lisäävä tekijä ja voi haavoittaa Suomea mahdollisena investointikohteena."

Baldauf muistutti avauspuheessaan myös, että Fortumin liiketoiminnalla on Suomelle suuri taloudellinen merkitys.

"Vuonna 2010 valtio-omistajalle kertyi Fortumin ansiosta osinkoa lähes puoli miljardia euroa. Muille suomalaisille osakkeenomistajille Fortum maksoi osinkoja lähes 200 miljoonaa euroa. Yhtiön maksamat verot huomioon ottaen Fortum tuo noin miljardin euron välittömät rahavirrat suomalaiseen yhteiskuntaan."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

www.fortum.com/yhtiokokous

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi