Lehdistötiedote

Fortum liittyy Bettercoal-järjestöön hiilen hankintaketjun vastuullisuuden parantamiseksi

23 huhtikuu 2012, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2012


Fortum on liittynyt Bettercoal-aloitteeseen, jonka tavoitteena on vastuullisen toiminnan jatkuva parantaminen hiilen hankintaketjussa. Bettercoal on itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka perustaminen julkistettiin 18. huhtikuuta. Aloitteeseen osallistuvat sen perustajajäsenet DONG Energy, EDF, Enel, E.On, GDF SUEZ, RWE sekä Vattenfall. Fortum on ensimmäinen uusi jäsen ja ainoa suomalainen yhtiö, joka on liittynyt aloitteeseen.

”Polttoaineiden, erityisesti fossiilisten polttoaineiden sekä biopolttoaineiden, vastuullinen hankinta on yhä tärkeämpi kysymys.  Hiilen louhinnan ympäristövaikutusten sekä työterveys- ja turvallisuushaittojen minimointi edellyttää koko toimialan laajuista vuoropuhelua ja toimenpiteitä. Kestävä kehitys on keskeinen osa Fortumin toimitusketjun hallintaa. Siksi osallistumme aktiivisesti vastuullista polttoaineen hankintaa koskevaan keskusteluun alan yritysten ja sidosryhmiemme kanssa", perustelee liittymistä Fortumin kestävän kehityksen johtaja Ulla Rehell.

“Jäsenemme ovat hyvin tietoisia kaivostoiminnan mahdollisista haitallisista/kielteisistä vaikutuksista. Haluamme varmistua siitä, että käyttämämme hiili tulee kaivoksista, jotka suojelevat työntekijöitään, paikallista yhteisöä ja ympäristöä. Näistä syistä perustimme Bettercoalin”, kertoo Joachim Löchte, Bettercoalin hallituksen puheenjohtaja.   

Bettercoal-aloitteen piirissä tehtävä työ perustuu Bettercoal Toimintaohjeeseen (Bettercoal Code). Toimintaohje perustuu kaivosteollisuuden standardeihin, jotka määrittelevät kaivosyhtiöiden sosiaaliset, eettiset ja ympäristölliset normit. Bettercoalin puitteissa kehitetään jatkossa työkaluja, koulutusta ja osaamista hiiltä toimittavien yritysten toiminnan tueksi. Bettercoal työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmiensä, myös kaivosyhtiöiden ja -operaattorien, kanssa.

Fortumin pitkän aikavälin tavoite on olla hiilidioksidipäästötön sähkö- ja lämpöyhtiö. Vuonna 2011 noin 65 % Fortumin sähköntuotannosta ja 85 % yhtiön sähköntuotannosta EU:n alueella oli hiilidioksidipäästötöntä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Ulla Rehell, Vice President, Sustainability, Fortum puh. 010 45 29251, ulla [piste] rehell [ät] fortum [piste] com

Pirjetta Soikkeli, Vice President, Internal and Sustainability Communications, Fortum, puh. 010 453 2240, pirjetta [piste] soikkeli [ät] fortum [piste] com


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi