Lehdistötiedote

Fortum hakee Energiamarkkinavirastolta muutosta myrskykustannusten käsittelyyn

27 huhtikuu 2012, 15:30

LEHDISTÖTIEDOTE 27.4.2012

Fortum hakee Energiamarkkinavirastolta muutosta Tapani- ja Hannu-myrskyjen korjauskustannusten käsittelyyn Suomessa. Muutoshakemus koskee sähköverkkoyhtiöiden toimintaa määrittävää valvontajaksoa 2008-2011.

Voimassaoleva sähköverkkoliiketoiminnan taloudellinen valvontamalli, joka määrää sähköyhtiön tuottotason, ei ota täysimääräisesti huomioon yhtiöille myrskystä aiheutuneita kustannuksia. Vuodenvaihteen poikkeuksellisen laajat myrskyt aiheuttivat Fortumille Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 57 miljoonan euron kustannukset.

Näistä haetaan kohtuullistamista siten, että vuoden 2011 kohtuullisen tuoton laskelmissa huomioitaisiin 18,6 miljoonaa euroa suuremmat kustannukset. Kohtuullistamisanomus ei koske asiakkaille sähkökatkoista hyvitettyjä korvauksia.  

Fortum on aloittanut VahvaVerkko-hankkeen sähkönjakelun toimintavarmuuden vahvistamiseksi kaikissa sääolosuhteissa. Tavoitteena on, että vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin saadaan noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Seuraavan kahden vuoden aikana Fortum investoi Suomen sähköverkkoonsa yli 250 miljoonaa euroa. Nämä investoinnit kattavat uusien sähköliittymien rakentamisen, vanhojen verkosto-osien nykyaikaistamisen sekä nopeutettuja toimitusvarmuutta parantavia investointeja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ari Koponen, johtaja, Fortum Distribution, p. 050 453 1254

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi