Lehdistötiedote

Fortumilta radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaalia Fukushimaan

15 maaliskuu 2012, 11:15

LEHDISTÖTIEDOTE 15.3.2012

Fortum toimittaa kehittämiään ioninvaihtomateriaaleja Fukushiman vahingoittuneelle Dai-ichi -voimalaitokselle Japaniin radioaktiivisten vesien puhdistamiseen.

Fortum toimittaa ioninvaihtomateriaaleja amerikkalaisen EnergySolutions LLC:n hankkeeseen Japaniin. Fortumin toimitus sisältää tuhansia kiloja raemaisessa muodossa olevia ioninvaihtimia ydinvoimalan radioaktiivisten vesien puhdistamiseen. EnergySolutions on Toshiba Corporationin johtaman hankkeen teknologiatoimittajana.

Fortumilla on yli 20 vuoden kokemus radioaktiivisia epäpuhtauksia sisältävien jätteiden käsittelystä. Fortum on kehittänyt ja rekisteröinyt nesteiden puhdistamiseen Fukushimassa käytettävät CsTreat®- ja SrTreat® -ioninvaihtomateriaalit.

Maaliskuussa 2011 Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden yhteydessä reaktoreita stabiloitaessa syntyi suuria määriä radioaktiivisia nesteitä. Fortumin tuotteet soveltuvat erityisesti näiden nesteiden puhdistamiseen. Fortum tarjosi apuaan tähän maailman suurimpaan radioaktiivisten nesteiden puhdistusoperaatioon jo keväällä 2011, minkä jälkeen Fortum on toimittanut Fukushimaan jo useampia pienempiä kaupallisia toimituksia sekä koe-eriä.

- Meille Fortumissa turvallisuus on ykkösasia niin ydinvoiman käytössä kuin ydinjätekysymyksissä. Siihen pyrkiminen on merkinnyt meille yli 30 vuoden ajan verkostoitumista ja tieto-taidon jakamista alan muiden toimijoiden kanssa kansainvälisesti. Nyt käynnistyvä hanke on hyvä osoitus tästä. Olen erittäin ylpeä siitä, että voimme hyödyntää Fortumin osaamista Fukushiman vaikean ydinjäteongelman ratkaisemisessa, toteaa johtaja Matti Ruotsala Fortumista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heikki Andersson, johtaja, Power Solutions, Fortum, puh. 050 453 4092


NURES® -tuote ja ioninvaihtomateriaalit

Fortumin kehittämä NURES® -tuote on suunniteltu cesiumin, strontiumin ja koboltin poistamiseen erityisesti suurista määristä hankalasti käsiteltäviä nesteitä, joiden puhdistaminen on tyypillisesti erittäin vaikeaa ja kallista. Radioaktiiviset aineet sitoutuvat NURES® -tuotteessa erittäin selektiivisiin ioninvaihtomateriaaleihin CsTreat®, SrTreat® ja CoTreat®. Näitä materiaaleja tarvitaan hyvin pieni määrä verrattuna puhdistettavaan nestemäärään. Puhdistettu neste ei sisällä mitään haitallisia aineita ja esim. puhdistettu vesi voidaan päästää vaikka vesistöön. NURES®-tuotteen ansiosta radioaktiivisten nesteiden väliaikaiseen ja loppusijoitukseen tarvitaan oleellisesti vähemmän varastotilaa. NURES®-tuotetta sekä CsTreat®, SrTreat® ja CoTreat® materiaaleja on myyty maailmanlaajuisesti monille erityyppisille käyttäjille.


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi


EnergySolutions

EnergySolutions tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman integroituja palveluita ja ratkaisuja, mukaan lukien käyttöoperaatiot ydinvoimalaitoksella, laadulliset kartoitukset, voimalaitoksen käytöstäpoisto, dekontaminointi, laitosalueen sulkeminen, kuljetukset, ydinmateriaalien hallinnointi, prosessointi, kierrätys ja ydinjätteen loppusijoitus sekä tutkimus ja kehitystoiminta koko ydinpolttoainekierron alueella.

Lisätietoja: www.energysolutions.com