Lehdistötiedote

Fortum vahvistaa sähköverkkoa Kauhajoella

22 maaliskuu 2012, 09:00

LEHDISTÖTIEDOTE 22.3.2012

Fortumilla on käynnissä Kauhajoen alueella useita eri sähköverkon parannushankkeita, joilla sekä parannetaan sähkönjakelun luotettavuutta että lisätään kapasiteettia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa.

"Kuluneen talven kovat tuulet ovat osoittaneet, että sähköverkkomme on haavoittuva sään ääri-ilmiöille. Tämän vuoksi nopeutamme toimenpiteitä sähkönjakelun toimintavarmuuden vahvistamiseksi kaikissa sääolosuhteissa", verkostopäällikkö Pekka Vierimaa kertoo.

Kauhajoen keskustan alueen kaapelointia lisätään Savikylän ja Rekitien alueilla, joissa 20 kilovoltin ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleiksi sekä pylväsmuuntamot korvataan puistomuuntamoilla. Projekti suoritetaan tämän vuoden kevään ja kesän aikana.

Kauhajoen Hyypän kylän ja Möykkylän alueilla on meneillään suuri maaseutuverkon sähkönjakelun kehittämiseen liittyvä hanke. Projektissa saneerataan yhteensä 12 kilometriä sähkönjakeluverkostoa siirtämällä ilmajohtoja tien viereen ja päällystämällä ne sään vaihteluita paremmin kestäviksi.

Samalla sähköpylväissä sijaitsevat muuntamot korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla ja reitille osuva pienjänniteverkko kaapeloidaan. Hanke on määrä saada päätökseen vuoden 2013 aikana.

Uuden Citymarketin sähkönjakeluun rakennetaan rengasliittymä, joka mahdollistaa sähkönsyötön myös vaihtoehtoisesta suunnasta. Näin mahdollisessa sähkönjakelun häiriötilanteessa sähköä voidaan syöttää vaihtoehtoista reittiä pitkin, jolloin todennäköisyys vähittäisliiketoiminnan kannalta kriittisille pitkille sähkökatkoille pienenee huomattavasti. Myös joukko Citymarketin läheisyydessä olevia muita vähittäisliikkeitä pääsee saman rengasliittymän kautta turvatumman sähkönjakelun piiriin.  

Kauhajoella sijaitsevan teurastamon tehon tarpeen kasvuun vastataan lisäämällä sähkönsiirron kapasiteettia. Samalla alueen sähköverkkoa kaapeloidaan. Samalla teurastamolle rakennetaan varasyöttöyhteys, jolloin sähköt saadaan mahdollisen kaapelivaurion sattuessa palautettua nopeammin. Tavoitteena on saada kohde valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja:
Pekka Vierimaa, verkostopäällikkö, p. 050 455 7147
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, p. 040 5813 710

Lehdistökuvia Kauhajoen sähköverkkoparannuksista löytyy Fortumin mediapankista osoitteesta:
http://www.fortum.com/fi/media/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi