Lehdistötiedote

Fortum rakentaa ensimmäisen teollisen mittakaavan integroidun bioöljylaitoksen Joensuuhun

07 maaliskuu 2012, 14:00

LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2012

Fortum investoi uuden teknologian kaupallistamiseen noin 20 miljoonaa euroa rakentamalla bioöljylaitoksen Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Integroitu nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP) integroitava bioöljylaitos tuottaa sähkön ja kaukolämmön lisäksi tulevaisuudessa 50 000 tonnia bioöljyä vuosittain. Bioöljyn raaka-aineena käytetään metsähaketta sekä muuta puubiomassaa.

Erilaisten tuotantoprosessien integroiminen voimalaitokseen aloittaa uuden aikakauden energia-alalla: "Fortumin Joensuun CHP-laitos saa aivan uudenlaisen merkityksen kun sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi voimme tuottaa myös kolmatta tuotetta – bioöljyä. Vaikka ensivaiheessa bioöljyä käytetään korvaamaan nestemäisiä fossiilisia polttoaineita, voi voimalaitoksilla tuotettu bioöljy toimia tulevaisuudessa myös raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille", toteaa Fortumin Heat-divisioonan maajohtaja Jouni Haikarainen.

Bioöljyä voidaan käyttää kaukolämmön tai prosessiteollisuuden polttoaineena ja siten korvata fossiilisia polttoöljyjä. Loppukäytössä raskaan polttoöljyn korvaaminen bioöljyllä (210 GWh) vähentää hiilidioksidipäästöjä 59 000 tonnia ja rikkidioksidipäästöjä 320 tonnia. Bioöljyn tuotantolaitosprojektin työllisyysvaikutusten Joensuun seudulla on arvioitu olevan noin 60–70 henkilötyövuotta. Työpaikkoja syntyy raaka-aineen hankintaan, tuotantolaitokselle sekä logistiikkaan.

”Bioöljyn käytöllä on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä yli 70 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Kun bioöljyn raaka-aineena käytetään kotimaista puubiomassaa, voidaan varmistaa, että bioöljyn raaka-aine on tuotettu kestävästi. Tämä on tärkeä osa Fortumin kestävän kehityksen strategiaa”, Haikarainen sanoo.

Fortum on saanut hankkeelle uuden teknologian investointitukea työ- ja elinkeinoministeriöltä 8,1 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaiskustannus on noin 30 miljoonaa euroa. Joensuun demonstraatiohanke perustuu täysin uudenlaisen teknologian kaupallistamiseen, jossa pyrolyysireaktori on kiinteästi yhdistetty voimakattilaan. Integroidun bioöljylaitoksen etuna on erinomainen energiatehokkuus, koska bioöljyn tuotantoprosessissa voidaan hyödyntää myös sellainen hukkalämpö, joka jäisi muuten voimalaitoksella hyödyntämättä. Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi on tehty yhteistyössä Fortumin, Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Tutkimus on kuulunut TEKESIN Biorefine -ohjelmaan.

Bioöljylaitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2012 aikana, ja laitoksen suunnitellaan olevan tuotantotoiminnassa syksyllä 2013. Bioöljyn tuotanto lisää energiapuun käyttöä Joensuun voimalaitoksella merkittävästi nykyisestä noin 300 000 k-m3/a ja puunkäyttö lähes kaksinkertaistuu.


Liite 1: Kysymyksiä ja vastauksia pyrolyysi-menetelmästä (pdf.-muodossa)
Liite 2: Kaaviokuva pyrolyysimenetelmästä (pdf.-muodossa)


Fortum Oyj  
Konserniviestintä                                                                       

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum Heat-divisioona Suomi, puh. 040 709 5690
Jukka Heiskanen, kehitysjohtaja, Fortum, Heat-divisioona, puh. 050 452 4250
Elina Kokko, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 733 9493


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi