Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2012

01 helmikuu 2012, 09:07

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 9.07 EET


Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 31.3.2011 asettaa kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka asiantuntijajäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja, valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan 31.1.2012 päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 11.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu 8 jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi.

Uudelleen valittaviksi ehdotetaan:
Sari Baldauf, puheenjohtajaksi
Christian Ramm-Schmidt, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Joshua Larson, jäseneksi

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:
Kim Ignatius, jäseneksi
Veli Sundbäck, jäseneksi

Palkkiot
Fortumin pörssiarvo on pitkällä ajalla kehittynyt suotuisasti ja yhtiöstä on viime vuosina tullut yksi Helsingin pörssin arvokkaimmista yrityksistä. Samalla yhtiö on edelleen sekä kansainvälistynyt ja investoinut voimakkaasti että maksanut omistajilleen tasaista ja hyvää osinkoa. Yhtiön hallituspalkkioita ei kuitenkaan ole tarkastettu sen arvonkehitystä ja hallitustyöskentelyn vaativuuden lisääntymistä vastaavasti. Näistä syistä nimitystoimikunta esittää hallituspalkkioihin sellaista kertakorotusta, jolla palkkiotaso saatetaan vastaamaan vertailukelpoisten suomalaisyhtiöiden hallituspalkkioita.

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti esittää Fortum Oyj:n hallitukselle ja varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettaviksi seuraavia palkkioita:

- Puheenjohtajalle, 75 000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtajalle, 57 000 euroa/vuosi
- Jäsenille, 40 000 euroa/vuosi
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, 57 000 euroa/vuosi
 
Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista sekä kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuvalle jäsenelle.

Lisäksi hallituksen jäsenille esitetään korvattavaksi matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja strategia

Lisätietoja:
Pekka Timonen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 09 1602 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

LIITE:
Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot

KIM IGNATIUS
s. 1956

Koulutus:
Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Päätehtävä:
Sanoma, talousjohtaja, 2008 -

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
TeliaSonera AB, talousjohtaja, 2003 - 2008
Sonera Oyj, talousjohtaja, 2000 - 2002
Tamro Oyj, talousjohtaja, 1997 - 2000

Merkittävimmät luottamustoimet:
Millicom International Cellular S.A., tarkastuskomitean puheenjohtaja

Osakeomistus:
Kim Ignatius ei omista Fortumin osakkeita.


VELI SUNDBÄCK        
s. 1946

Koulutus:
Oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

Päätehtävä:
Vaaka Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Nokia Oyj, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu, johtokunnan jäsen, 1996 - 2009
Ulkoministeriö, valtiosihteeri, 1993 - 1996
Ulkoministeriö, kauppapoliittinen alivaltiosihteeri, 1990 - 1993

Merkittävimmät luottamustoimet:
Finnair, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, 2004 -

Osakeomistus:
Veli Sundbäck omistaa 40 000 Fortumin osaketta.