Lehdistötiedote

Fortumin uuden biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Järvenpäässä

27 tammikuu 2012, 13:00

LEHDISTÖTIEDOTE 27.1.2012

Fortumin uuden biopolttoaineita hyödyntävän sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen peruskivi muurattiin perjantaina Järvenpäässä. Uusi laitos korvaa nykyistä maakaasulla ja raskaalla polttoöljyllä tuotettavaa lämpöä.

Järvenpään uusi laitos käyttää yli 80-prosenttisesti biopolttoainetta, lähinnä metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita kuten purua ja kuorta sekä jonkin verran turvetta. Biovoimalaitos on yksi merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävistä investoinneista Uudellamaalla.

Laitoksen vuosituotanto on noin 280 GWh lämpöä ja noin 130 GWh sähköä. Uusi laitos kytketään olemassa oleviin Tuusulan ja Järvenpään kaukolämpöverkkoihin, jotka osana nyt toteutettavaa investointia yhdistetään yhdeksi verkoksi. Laitoksen käyttöönottovaihe alkaa suunnitelmien mukaan keväällä 2013.

Fortum investoi noin 80 miljoonaa euroa Järvenpään biovoimalaitokseen. Kun huomioidaan kaksi vuotta sitten valmistunut Suomenojan uusi maakaasuvoimalaitos, on Fortum viimeisen kolmen vuoden aikana investoinut lähes 300 miljoonaa euroa vähäpäästöiseen energiatuotantoon pääkaupunkiseudulla. Nämä ympäristömyönteiset laitosinvestoinnit pienentävät merkittävästi alueen hiilidioksidipäästöjä. Valmistuttuaan uudella laitoksella tuotetaan noin 80 % Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä. Lämmöntuotannon päästöt alueella vähenevät investoinnin myötä noin 70 %.

Voimalaitoksen peruskiven sisään muurattiin lieriö, johon laitettiin tiedoksi tuleville sukupolville Fortumin vuosikertomus, käytössä olevia kolikkoja ja muurauspäivän Keski-Uusimaa -lehti.

Peruskiven päämuuraajina olivat Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula, kehitysministeri Heidi Hautala, Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ja Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu.

Fortum Oyj 
Konserniviestintä                                                                      

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum Heat-divisioona Suomi, puh. 040 709 5690


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi