Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella turvallinen ja hyvä tuotantovuosi

02 tammikuu 2012, 14:00

LEHDSTÖTIEDOTE 2.1.2012


Fortumin Loviisan voimalaitoksella oli turvallinen ja hyvä tuotantovuosi 2011. Voimalaitoksella ei ollut vuonna 2011 yhtään kansainväliselle vakavuusasteikolle (INES) yltänyttä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta merkityksellistä tapahtumaa.

Loviisan voimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli kansainvälisesti erittäin korkea, 94,3 prosenttia. Laitos oli koko käyttöjakson ajan täydessä tuotannossa lukuun ottamatta yhtä lyhyttä tuotantokatkosta ykkösyksiköllä. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä 8,06 terawattituntia, mikä on noin 10 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Turvallisuusarvioinnit osoittivat Loviisan voimalaitoksen turvalliseksi

Japanin Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen tehdyt kansalliset ja EU-tasoiset turvallisuusarvioinnit osoittivat Loviisan voimalaitoksen turvallisuustason hyväksi ja turvallisuusmarginaalit ulkoisissa tapahtumissa riittäviksi. Arvioinnit nostivat esille muutamia asioita, joissa turvallisuutta voidaan edelleen kehittää. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi merivedestä riippumattomien ilmajäähdytystornien suunnittelu ja tulvasuojauksen edelleen kehittäminen.

Loppuvuodesta voimalaitoksen alueelle valmistui noin 10 megawatin dieselvaravoimalaitos. Se parantaa turvallisuutta tilanteissa, joissa ulkoinen sähköverkko on menetetty.

Laitoksen käyttö oli lähes häiriötöntä

Voimalaitoksen käyttö oli yhtä tapahtumaa lukuun ottamatta häiriötöntä. Ainut tuotantokatkos tapahtui helmikuun loppupuolella. Tuolloin ykkösyksiköllä oli noin 2,5 vuorokautta kestänyt seisokki, jonka aikana korjattiin yhden höyrystimen yhden putken laippatiivisteen vuoto.

Vuosihuollot sujuivat onnistuneesti

Loviisan voimalaitoksen molemmilla yksiköillä toteutettiin vuonna 2011 niin sanotut lyhyet polttoaineen vaihtoseisokit. Molemmat vuosihuollot sujuivat onnistuneesti. Ykkösyksikön vuosihuolto kesti 17 vuorokautta ja kakkosyksikön vuosihuolto reilut 19 vuorokautta. Vuosihuoltoon osallistui voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi noin 640 kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista yhteensä 76 yrityksestä.

Voimalaitosjätteen loppusijoitustilaa laajennettiin

Voimalaitoksen yhteydessä, noin 110 metrin syvyydessä sijaitsevan matala- ja keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustilaa on laajennettu noin 15 000 kuutiometrillä. Laajennuksella lisättiin huoltojätteen välivarastointimahdollisuuksia, mikä parantaa jätteiden lajittelumahdollisuuksia ja vähentää siten niiden loppusijoitusmäärää. Tila otetaan käyttöön keväällä 2012.

Voimalaitoksen automaatiouudistuksen edetessä on käyttöhenkilökunnan kouluttautumis- ja harjoittelumahdollisuuksia parannettu rakentamalla voimalaitosalueelle uusi koulutussimulaattorirakennus. Itse rakennus valmistui helmikuussa 2011 ja simulaatto-rijärjestelmien asennus käynnistyi syyskuussa. Simulaattorin arvioidaan olevan käytössä tämän vuoden alkupuolella.  

Voimalaitokselle 23 uutta työntekijää

Sukupolvenvaihdoksen jatkuessa laitokselle rekrytoitiin 23 uutta vakituista henkilöä ja vuoden aikana jäi eläkkeelle noin 10 henkilöä. Avoimiin tehtäviin tulleiden hakemusten runsas määrä osoittaa voimalaitoksen olevan haluttu työpaikka. Voimalaitoksen noin 500 oman työntekijän lisäksi laitoksella työskentelee yli 100 vakinaista muiden yritysten palveluksessa olevaa työntekijää. Voimalaitos on Loviisan alueella merkittävä työnantaja.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Thomas Buddas, prosessi- ja kehitysjohtaja, puh. 050 4553710
Peter Tuominen, yhteiskuntasuhdepäällikkö, puh. 050 4524760


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

www.fortum.com