Lehdistötiedote

Fortumin asiakkaille palautettu sähköt myrskyn jäljiltä

07 tammikuu 2012, 15:13

LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2012

Myrskyjen katkomat sähköt on saatu palautettua ja kaikki tiedossamme olleet vakituisia asuntoja koskevat sähköverkon viat on korjattu Fortumin verkkoalueella. Työt sähköjen palauttamiseksi vapaa-ajan asuntoihin jatkuvat täydellä teholla. Tulevien sähkökatkojen varalta Fortum jatkaa sähköverkon kaapelointia ja parantaa valmiuksiaan palvella suuria asiakasmääriä nopeasti. Fortum maksaa sähkökatkoista arviolta 17 miljoonaa euroa korvauksia asiakkailleen Suomessa.

Tapaninpäivän ja Hannunpäivän myrskyt iskivät voimakkaimmin Etelä-, Länsi- ja Lounais-Suomeen, jossa sijaitsee pääosa Fortumin sähköverkosta. Pahimmillaan Fortumin 621 000 sähkönsiirtoasiakkaasta oli lähes kolmannes eli yli 190 000 asiakasta yhtä aikaa ilman sähköä. Ensimmäisen vuorokauden kuluessa sähköt saatiin palautettua 100 000 asiakkaalle ja toisen vuorokauden aikana lisäksi 30 000 asiakkaalle. Tämän jälkeen sähköt palautettiin keskimäärin 20 000 asiakkaalle vuorokaudessa.

Fortum varautui myrskyyn nelinkertaistamalla asentajamäärän verrattuna normaalimiehitykseen. Myrsky oli kuitenkin voimakkain 30 vuoteen ja puuskittainen tuuli yltyi paikoin yli 30 metriin sekunnissa. Myrskyn tuhoja lisäsi märkä, pehmeä ja sula maaperä.  Myrskykorjausten edetessä kaikki saatavilla olevat kotimaiset resurssit olivat käytössä ja asentajia tilattiin myös Virosta. Fortumin myrskykorjaukset ja asiakaspalvelu työllistivät enimmillään noin 900 henkilöä urakoitsijat mukaan lukien. Sähkövikojen korjaaminen on luvanvaraista työtä ja edellyttää ammattihenkilöstöä.

Myrskyn korjaustyöt aloitettiin keskijänniteverkon korjauksista, joilla saatiin sähköt palautettua suurelle asiakasmäärälle alueilla, joilla pienjänniteverkko oli toiminnassa. Lounais-Suomessa myrsky vaurioitti merkittävästi myös pienjänniteverkkoa, jonka korjaus on hitaampaa. Näillä alueilla sähköä jouduttiin odottamaan pisimpään. Paikoitellen pienjänniteverkkoa on jouduttu rakentamaan kokonaan uudelleen.
 
Kaapelointi on ensisijainen vaihtoehto sähköverkkoa rakennettaessa

Tulevien myrskyvahinkojen estämiseksi ja sähköverkon toimintavarmuuden parantamiseksi Fortum jatkaa sähköverkon kaapelointia ensisijaisena vaihtoehtona. Kaapelointi edellyttää pitkäjänteisiä investointeja, joita tehtäessä on otettava huomioon sähkönsiirtoasiakkaiden kustannusrasitus.

Fortum rakentaa Suomessa vuosittain 1600 km uutta verkkoa, josta 1000 km kaapeloidaan. Fortumin 80 000 kilometrin verkosta 29 % on jo nyt kaapeloitu, mikä on enemmän kuin vastaavissa yhtiöissä keskimäärin. Kaapelointi maksaa 50 000 - 60 000 euroa kilometriltä eli kustannukset ovat noin kaksinkertaiset tavalliseen verkonrakentamiseen verrattuna.

Kaapelointi ei kuitenkaan sovellu esimerkiksi kallioiseen maaperään eikä turvallisuussyistä alueille, joilla vielä rakennetaan paljon. Kaapelointi ei ole myöskään peltoalueilla toimitusvarmuuden kannalta kustannustehokas ratkaisu. Kaapelointi edellyttää mm. tieviranomaisten ja maanomistajien lupia. Kaapelointi ei poista kaikkia sähköverkon vikoja. Kaapeliverkon vikojen paikallistaminen saattaa olla haasteellisempaa ja yksittäisten vikojen korjaaminen vie enemmän aikaa kuin ilmajohtoverkossa. Kaapeliverkossa viat ovat kuitenkin yleensä yksittäisiä ja paikallisempia ilmajohtoverkkoon verrattuna, joten myrskyn seurauksena laajat viat eivät ole mahdollisia.   

EU:ssa sähkönverkon rakentamista ei voida tukea muista liiketoiminnoista

Sähköyhtiöillä ei ole mahdollisuutta tukea sähkönsiirron investointeja muista liiketoiminnoista saatavilla tuloilla EU-määräysten vuoksi. Sähkönsiirto on aina eriytettävä sähkön tuotannosta ja myynnistä.

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ei ole järkevää rakentaa useita päällekkäisiä siirtoverkkoja samoille alueille, minkä vuoksi kullakin toimijalla on sähkönsiirron alueellinen yksinoikeus. Tästä syystä viranomainen säätelee ja valvoo toimintaa ja asettaa liiketoiminnan tuottotason.

Vuonna 2010 Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan vertailukelpoinen liiketulos Pohjoismaissa oli 307 miljoonaa euroa ja investoinnit 213 miljoonaa euroa. Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminta investoi keskimäärin 100 miljoonaa euroa vuodessa Suomeen.

Suuria asiakasmääriä pystyttävä palvelemaan paremmin suurhäiriöissä

Poikkeuksellisen myrskyn rajuuteen ja tuhoihin nähden Fortumin tietoliikennejärjestelmät eivät olleet riittävällä tasolla. Fortum vahvistaa asiakaspalveluaan ja asiakasviestintäänsä sähkökatkosten yhteydessä ja ottaa käyttöön kevään 2012 aikana jo nyt koekäytössä olleen tekstiviestipalvelun. Sähköinen vikailmoitusmenettely on otettu käyttöön ja asiakaspalveluhenkilöstöä ja -puhelinlinjoja on jo lisätty. Lisäksi Fortum avaa lähipäivinä maksuttoman puhelinpalvelun asiakkaiden korvausneuvontaan.

Tapaninpäivänä Fortum sai 588 000 puhelinsoittoa ja ensimmäisenä pyhien jälkeisenä arkipäivänä vielä 170 000 yhteydenottoa. Puhelinpalvelun ruuhkauduttua Fortumin internet-sivujen kävijämäärä kasvoi räjähdysmäisesti ja tiedonsaanti vaikeutui. Näin suureen yhteydenottojen määrään ei ole mahdollista vastata puhelimitse.

Fortum tiedotti medialle korjaustilanteen etenemisestä tapaninpäivästä alkaen 5 - 7 kertaa päivässä klo 6.00 - 22.00 välillä ja loppuvaiheessa 3 kertaa päivässä. Tiedotusvälineiden palvelemisen lisäksi tiedon saatavuutta parannettiin kevyesti ladattavalla internet-sivustolla ja sosiaalisen median keinoin.

Viranomaisyhteistyötä tiivistetään

Fortum jatkaa tiivistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa mm. kouluttamalla pelastushenkilöstöä valtakunnallisten suurhäiriötilanteiden varalle sekä parantamalla yhteyksiä keskeisiin viranomaisiin niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Viranomaisyhteistyötä varten käytössä olevien aluekohtaisten puhelinnumeroiden käyttöä tehostettiin. Pelastusviranomaiset ovat myös perehtyneet tilanteeseen Fortumin käyttökeskuksessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia, Fortum Oyj,
puh. 010 452 0970

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Paikkakuntakohtaista tietoa korjausten etenemisestä, vikapartioista ja vikatilanteesta:

http://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/asiakaspalvelu-ja-ohjeet/hairiot-ja-vikailmoitukset/tapaninmyrsky/pages/default.aspx
 
 www.twitter.com/Fortum_Oyj

Vikailmoituksen puhelinnumero: 0800 195011

 Sähköinen vikailmoituslomake:

 http://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/asiakaspalvelu-ja-ohjeet/hairiot-ja- vikailmoitukset/vikailmoitus/pages/default.aspx

 Lisätietoa Tapani-myrskystä Fortumin internetsivuilla:
 www.fortum.fi
 http://www.fortum.com/countries/fi/pages/default.aspx

Lisätietoja:
Fortumin viestintäpäivystys medialle puh: 040 -198 2843