Lehdistötiedote

Fortum vauhdittaa säävarman sähköverkon rakentamista

26 tammikuu 2012, 18:19

LEHDISTÖTIEDOTE 26.1.2012

"Fortum asettaa pitkän aikavälin tavoitteekseen puolittaa sähkökatkojen määrä ja nostaa säävarman jakelun piiriin kaksinkertainen asiakasmäärä nykyiseen verrattuna. Koko Suomen sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi tarvitaan lisäksi kaikkien toimijoiden yhteistyötä ja yhteistä tavoiteasetantaa", sanoi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula tänään 26. tammikuuta työ- ja elinkeinoministeriön keskustelutilaisuudessa Helsingissä.

"Suomessa sähkönjakelu on hyvin luotettavaa. Esimerkiksi Fortumin toimittamasta sähköstä menee perille 99,84 prosenttia. Keskimäärin sähköt ovat olleet asiakasta kohden poikki vain 2 - 2,5 tuntia vuodessa. Pyrimme puolittamaan katkot, vaikka suuri osa verkostamme sijaitseekin haja-asutusalueilla", Kuula muistutti.

"Mikäli tänä vuonna alkanutta ja sitä seuraavaa 4-vuotista sähkönjakelun valvontamallia muutettaisiin siten, että tavoitteena olisi nykyistä tiiviimpi investointitahti, maamme sähköverkon kestävyyttä kovissakin myrskyolosuhteissa voitaisiin selvästi parantaa. Erityisesti taajamien syöttöjohtojen laajamittainen korvaaminen kaapeliverkolla ja tehostettu kunnossapito olisivat keskeisiä parannuskeinoja", sanoo Kuula.

Vuosien 2012 - 2015 sähkönjakelun valvontamalli perustuu verkon luontaiseen 40 vuoden elinikään. Mallissa edellytetään kaikkien sähkön jakeluyhtiöiden alentavan kustannuksiaan kaavamaisesti vuosittain. Fortumilla on kustannusten alentamisvelvoite 3-5 prosentilla joka vuosi. Kuitenkin samalla edellytetään investointeja sähköverkon uusimiseen sekä uusiin älymittareihin ja niihin liittyviin mittausjärjestelmiin.

Jakeluverkon säävarmuutta voidaan nostaa maakaapeloinnin lisäksi tehostetulla vierimetsien hoidolla ja verkkoautomaation avulla. Maakaapelointia on mahdollista vauhdittaa erityisesti toimintavarmuuden kannalta kriittisimmissä paikoissa, minkä lisäksi ilmajohtoja voidaan siirtää metsistä teiden varsille.

Fortumilla on Suomessa runsaat 600 000 sähkönjakelun asiakasta, joista noin
200 000 on kaapeloidun tai muilla tavoilla säävarmistetun keskijänniteverkon piirissä. Fortumilla on Suomessa sähköverkkoa noin 80 000 km, mikä on kaksi kertaa maapallon ympäri. Fortum uusii Suomessa vuosittain noin 1600 km verkkoa, josta noin 1000 km kaapeloidaan, mikä on ensisijainen verkon rakennusmuoto. Fortumin Suomen verkon kaapelointiaste on 29 prosenttia.

Fortumin jakeluliiketoiminnan tulos Suomessa vuonna 2010 oli 130 miljoonaa ja investoinnit Suomen sähkönjakeluun vuosittain noin 100 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ari Koponen, johtaja, sähkön jakeluliiketoiminta, Fortum Oyj, puh. 050 453 1254

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi